• Periferik Damar Cerrahisi Endovasküler Cerrahi

  • 2005 İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
  • 2005 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi
  • 1998 İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi

 

  • Uluslararası Vasküler Cerrahi Derneği
  • European Society of Vaskuler Surgery