• Ayak Cerrahisi
  • Diz Cerrahisi
  • Genel Ortopedi ve Travmatoloji

      1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.1991-1995 yıllarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamladı. Bu süre içinde 2 ay Wiesbaden Orthopaedische Klinikte diz artroskopisi eğitimi aldı.

      1996-1998 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde başasistan olarak çalıştı. 1998 -2014 yılları arasında Özel Avcılar Hospitalda Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalıştı. Bu süre içinde değişik zamanlarda İsveç' te Prof. Dr. İbrahim Turan ile ayak cerrahisi konusunda çalıştı ve halen çalışmaya devam etmektedir.

      Ekim 2014 tarihinden beri İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak ayak cerrahisi ve diz cerrahisi ile uğraşmaktadır. İyi düzeyde Almanca ve yeterli düzeyde İngilizce bilmektedir.