Op. Dr. Mustafa ALBAYRAK

Op. Dr.
Mustafa ALBAYRAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Tüp Bebek / IVF Merkezi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2015 - 2018 Özel Meydan Hastanesi
 • 2008 - 2014 Düzce Üniversitesi Kadın Hast. ve Doğum A.B.D.
 • 2007 - 2008 Özel Duygu Hastanesi
 • 2006 - 2007 Etimesgut Askeri Hastanesi
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanlık
 • 2005 - 2006 Özel Gazi Hastanesi Uzman Doktor
 • 2000 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000 - 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Araştırma Görevlisi

Türk Tabipler Birliği
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
Türk Ürojinekoloji Derneği
Jinekolojik Endoskop Derneği (JED)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1.  A. Topçoğlu, M Albayrak, H Erman, H Balcı, M Karakus, I Coban, H Uzun. Effect of Hormone Replacement Therapy on Plasma and Tissue Fibrinolytic Activity in a Rat Model of Surgically Induced Menopause. Clin Invest Med; 37;85-92:2014

A2. M Albayrak, A Karatas, I Biyik, F Keskin. Ultrasound-guided Hysteroscopic Removal of IUD with Missing Tails in A 15-weeks Pregnant Woman: Report of A Case J Soc Laparoend, 2013 

A3. M Ayaz, M Albayrak, A Karatas, F Keskin, Aydın Y, H Yıldırım, M Erkan, I Bıyık. Are Insulin Resistance and Serum Resistin Levels Increased in Women with Idiopathic Hirsutism? Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013

A4.  M Albayrak, A Karatas, Y Demiraran, H Erman, S Topuz, I Biyik, H Uzun, M Erkan. Ghrelin, Acylated Ghrelin, Leptin and PYY-3 Levels in Hyperemesis Gravidarum. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jan 18. [Epub ahead of print] PMID: 23330872 

A5. O Koc, B Duran, S Ozdemirci, M Albayrak, U Koc. Oxytocin versus sustained-release dinoprostone vaginal pessary for labor induction of unfavorable cervix with Bishop score ≥4 and ≤6: A randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res. 2012 Nov 20. doi: 10.1111/j.1447-0756.2012.02045.x. [Epub ahead of print]

A6. Y Demiraran, M Albayrak, IS Yorulmaz, I Ozdemir. Tramadol and levobupivacaine wound infiltration at Cesarean delivery for postoperative analgesia. J Anesth. 2012 Nov 8. [Epub ahead of print]

A7. M Yasar, M Albayrak, I Ozaydin , I Ozdemir . Suction of the uterine tube into an intraperitoneal drain. J Obstet Gynaecol 2012;32:193.

A8. G Kaynak, A Iskender, M Albayrak, S Ankaralı, S Demir, Y Demiraran, GS Yalcın.
In vivo Comparison of the Effects of Bupivacaine and Levobupivacaine on the Pregnant Rat Myometrium Using Electrohysterogram. Gynecol Obstet Invest 2012;73:43-7

A9. R Gelisgen, H Genc, R Kayali, M Oncul, A Benian, O Guralp, S Uludag, U Cakatay, M Albayrak, H Uzun. Protein oxidation markers in women with and without gestational diabetes mellitus: a possible relation with paraoxonase activity. Diabetes Res Clin Pract 2011;94:404-9. 

A10. M Albayrak, I Ozdemir, O Koc, Y Demiraran. Post-partum haemorrhage from the
lower uterine segment secondary to placenta praevia/accreta: successful
conservative management with Foley balloon tamponade. Aust N Z J Obstet Gynaecol
2011;51:377-80. 

A11. M Albayrak, I Ozdemir, O Koc, H Ankarali, O Ozen. Comparison of the diagnostic
efficacy of the two rapid bedside immunoassays and combined clinical conventional
diagnosis in prelabour rupture of membranes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;158:179-82

A12. I Ozdemir, S Yilmaz, M Albayrak, S Yıldızbas, DC Guven, H Yaman, H Guclu. Hearing Evaluation in Preeclamptic Patients. Gynecol Obstet Invest 2011;72:1-4. 

A13. M Albayrak, A Benian, I Ozdemir, Y Demiraran, O Guralp. Deliberate posterior low transverse incision section of a gravid uterus in 180 degrees of torsion at cesarean: a case report. J Reprod Med. 2011;56:181-3. 

A14. M Albayrak, I Ozdemir, O Koc, E Coskun. Can maternal height predict shorter
cervical length in asymptomatic low-risk pregnant women? Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 2011;157:161-5. 

A15. Y Demiraran, M Albayrak, IS Seker, G Kaynak, A Iskender, GY Sezen, I Ozdemir. Effect of anesthesiological strategies on neonatal bilirubin levels during cesarean section: a prospective and randomized trial. Arch Obstet Gynecol. 2011;284:1059-65. 

A16. H Uzun, D Konukoglu, M Albayrak, A Benian, R Madazli, S Aydin, R Gelisgen, S Uludag. Increased maternal serum and cord blood fibronectin concentrations in preeclampsia are associated with higher placental hyaluronic acid and hydroxyproline content. Hypertens Pregnancy 29;153-62:2010

A17. A Benian, H Uzun, S Aydin, M Albayrak, S Uludağ, R Madazli.  Placental stem cell markers in pre-eclampsia. Int J Gynaecol Obstet;100;228-33:2008

A18. H Uzun, A Benian, R Madazli, MA Topcuoglu, S Aydın, M Albayrak. Circulating Oxidized Low-Density Lipoprotein and Activity in Preeclapmsia. Gynecol Obstet Invest 60;195-200:2005

A19. A Gezer, A Şaar, F Demirkıran, A Benian, Y Simsek, M Albayrak, D. Kösebay. The Efficacy of Hysterescopy for Endometrial Pathology: The Experience of an University Clinic on Diagnostic Accuracy and the Comparison with Other Methods. Gynecologic Surgery 1; 227-230:2004

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. MA Topçuoğlu, H Uzun, S Aydın, M Albayrak, S Vehiyd, D Topçuoğlu. 6. Ulusal ve 3. Uluslararası Menopoz Kongresi, Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda Proinflamatuar Sitokinler, Leptin ve Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1’in hormonal modülasyonu. P-46, Antalya, Türkiye, Mayıs 2004 

B2. F Demirkıran, T Bese, M Arvas, M Albayrak, H Uzun, S Aydın, A Benian, C Sanioğlu, D Kosebay. 10th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society,  Relationship of cyst fluid vascular endothelial growth factor (VEGF) and lactate dehydrogenase (LDH) levels with histopathology in adnexial cystic masses, P-801, Edinburg, İskoçya, Ekim 2004

B3. H Uzun, D Konukoğlu, A Benian, R Madazli, M Albayrak, H Genc, S Aydın, M Oncul, S Uludağ. 32nd FEBS Congress Molecular Machines,  The importance of an predictive value of extracellular matrix proteins for preeclampsia. 283(F1-74),Viyana, Avusturya Temmuz 2007 

B4. I Yorulmaz, Y Demiraran, M Albayrak, A Iskender, I Ozdemir, YO Balcioglu Annual Meeting of the Obstetric Obstetric Anaesthetists' Association (OAA),  Comparison of the effects of different anesthetic techniques on neonatal jaundice , P-159, Jersey, İngiltere, Mayıs 2009.

B5. A Karatas, H Erdem, M. Albayrak, M Oktay, T Ozlu, B Cakmak, F Keskin, ME Donmez. Building consensus out of controversies in gynecology (BCGIP – COGİ), infertility and perinatology, Is there a relationship between preeclampsia and pendrin? Istanbul, Türkiye, 30 Mayıs – 2 Haziran, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. P Öcal, M Albayrak, İ Çepni, H Şenol, F Yaldır, F Elibol. IVF’te Hipoozmotik Şişme Testinin ve Sperm Parametrelerinin Fertilizasyon Başarısızlığını Belirleyiciliği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 18(2); 97-100:2004 

C2. R Madazli, M Öncül, M Albayrak, S Uludağ, E Eşkazan, V Ocak. Gebelik ve Epilepsi: 44 Olgunun Değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 35;126-130:2004

C3. R Madazli, M Öncül, M Albayrak, H Emir, N Sarımurat, S Uludağ, S Erkan. Nadir Görülen Bir Karın Önduvar Defekti: Kloakal Ekstrofi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 15; sayı:1:2005

C4. M Albayrak, S Erkan, Y Şimşek, A Gezer, A Şimşek, S Uludağ. Gebelikte Tanısı Koyulan Primer Beyin Tümörü Olgusu. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi 20(3); 167-169:2006

C5. Y Demiraran, A Iskender, Ö Ersoy, M Albayrak, G Kaynak. Acute Respiratory Insufficiency after Cesarean Section in a Term Pregnancy with Twins. The Eurasian Journal of Medicine (EAJM) 42;148-50:2010

C6. M Albayrak, I Ozdemir, Y Demiraran, S Dikici. Atypical preeclampsia and eclampsia: Report of four cases and review of the literature. J Turkish German Gynecol Assoc  11; 115-117;2010

C7. AR Sarohan, M Albayrak, A Somunkiran, I Ozdemir, A Iskender, G Yalcin Sezen, I Ozaydin, Y Demiraran. Can Anti–Adhesive Efficacy of Sodium Hyaluronate and Carboxymethylcellulose Membrane Be Improved Further by Colchicine and Collagenase? Düzce Tıp Dergisi. 14;15-20:2011

C8. H Erdem, AK Uzunlar, M Albayrak, C Sahinler. Ksantogranülomatöz Ooforit: Olgu Sunumu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(2);28-30:2011

C9. L Sahin, M Albayrak, E Celik, ZS Ozkan, G Artaş, B Kumbak. Bilateral Tubal Faktör Nedenli Yardımla Üreme Tedavi Uygulanan Olgularda Ofis Histeroskopi ile Tüberküloz  Tespit Edilmesi: Olgu sunumu ve Literatür Derlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012 

C10. Karatas A, Albayrak M. Keskin F, Bıyık I, Okur M, Güneş C, Köse SA. Geç Preterm Doğum Olgularında Erken Neonatal Sonuçlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3(10); 165 – 72: 2013 

C11. M Albayrak, M Öncül, S Uludağ, H Uzun, A Benian, O Guralp, R Madazlı. Comparision of Maternal Serum and Umblical Cord Concentrations of Nitric Oxide and Asymmetric – dimethtyl – arginine in Pre-eclampsia and Uncomplicated Pregnancies. Journal of Experimental and Clinical Medicine (doi:10.5835/jecm.omu.29.03.002) 
C12. S Mesci, M Albayrak, S Demir, U Yıldırım, H Ankaralı, F Keskin. Rat Overinde Oluşturulan Adneksiyal Torsiyon Modelinde Perioperatif Selenyum ve C Vitamini  uygulamasının Ovaryan Nekroz Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi 4;118-23:2013

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1. M Erkan, M Albayrak. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Şiddetli preeklampsi veya HELLP sendromu olmaksızın spontan subkapsüler karaciğer hematomu gelişen bir gebe olgu sunumu  412, (P-14) / Bursa, Türkiye, Ocak 2009

 

D2. Y Demiraran, M Albayrak, İ Yorulmaz, İ Özdemir. 43. Ulusal Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Kongresi. Genel Anestezi Yöntemiyle Yapılan Sezeryanlarda Tramadol veya Levobupivakain ile Yara Yeri İnfiltrasyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkileri. TARDD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi), 37:59; (P-41), Antalya, Türkiye, Kasım 2009

 

D3. BK Akbay, H Ergin , M Albayrak , A İskender, GY Sezen, Y Demiraran, A İskender, O Balcıoğlu.  43. Ulusal Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Kongresi. Obstetrik Analjezide Levobupivakain ve Levobupivakaine Eklenmiş Tramadol Gruplarının Karşılaştırılması TARDD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi), 294 ,(P–503), Antalya, Türkiye, Kasım 2009

 

D4. M Albayrak, İ Özdemir , Y Demiraran, S Dikici. Palandöken Kadın Doğum Kongresi Atipik preeklampsi ve eklampsi: 4 olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,

92, (P-0017), Erzurum,Türkiye, Mart 2010

 

D5.  M Albayrak, U Yıldırım, I Özdemir, AK Uzunlar, A Kuzey. Palandöken Kadın Doğum Kongresi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Deneyimi ve Komplikasyonlarımız, 99, (P-0033), Erzurum, Türkiye, Mart 2010

 

D6. Ö Ülker, M Albayrak, A Somunkıran, I Özdemir, M Ayaz. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Preeklampsi olgularında plasenta yatak biopsisi ve plasenta histolojisinin serum adiponektin ile ilişkisi 94, (P-0022), Erzurum, Türkiye, Mart 2010

 

D7. Y Demiraran, A İskender, Ö Ersoy, M Albayrak. 15. yoğun bakım kongresi, İkiz term gebelikte sezaryen sonrası peripartum kardiyomiyopatiye bağlı akut solunum yetmezliği. 42, (P–095), İzmir, Türkiye, Mayıs 2010

 

D8. G Kaynak, A Iskender, M Albayrak, S Ankaralı, Ş Demir, Y Demiraran, G Sezen.

44. Ulusal Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Kongresi, Bupivakain ve Levobupivakainin Gebe Rat Myometrimuna Etkilerinin in vivo Olarak Elektrohisterogramla Karşılaştırılması, TARDD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi), 222, (P–398), Antalya, Türkiye, Ekim 2010.

 

D9. A Iskender, M Erbaş, G Sezen, Ö Öztürk, M Albayrak, Y Demiraran. 44. Ulusal Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Kongresi, Küretajlarda Sedo-Analjezi Amaçlı Etomidat-Alfentanil Ve Propofol-Alfentanil, Ketamin-Alfentanil Uygulamasının Karşılaştırılması. TARDD (Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi), 96, (P–116), Antalya, Türkiye, Ekim 2010

 

D10. M Erkan, M Albayrak, SA Köse, A Karatas, F Keskin, H Ak Yıldırım, ME Erkan, Y Aydın. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. Fazla kilolu olmak polikistik over sendromlu hastalarda ADMA ile ilişkili ateroskleroz mekanizmalarının agrevasyonu için bir risk faktörüdür. 253,P-261, Antalya, Türkiye, Ekim 2011

 

D11. M Erkan, M Albayrak, A Karatas, SA Köse, F Keskin, H Ak Yıldırım, ME Erkan, Y Aydın. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. İdiyopatik hirsutizm ve polikistik over sendromlu hastalarda serum resistin seviyeleri ve insülin rezistansı. 221, P-212, Antalya, Türkiye, Ekim 2011

 

D12. SA Köse, A Karataş, M Albayrak, E Kaya, M Okur, F Keskin, İ Bıyık. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Erken doğum tehdidi nedeni ile yatan üçüncü trimester gebeye yanlışlıkla metotreksat uygulanması. P-294. Antalya, Türkiye, Mayıs 2012

 

D13. A Karataş, M Okur, F Keskin, C Güneş, SA Köse, M Albayrak, İ Bıyık. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Geç preterm doğumlar. P-298. Antalya, Türkiye, Mayıs 2012

 

D14. N Kahraman, M Albayrak, İ Cepni, P Ocal, T Irez, M İdil. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Kongresi (TSRM), Zayıf ve normal yanıtlı IVF hastalarında flow sitometri yöntemi ile granuloza hücre apoptozisinin karşılaştırılması, İzmir, Türkiye, Eylül 2012 (E-poster).

 

D15. M Albayrak, A Karataş, Y Demiraran, H Erman, S Topuz, İ Bıyık, H Uzun, M Erkan. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obsetetri Kış Kongresi. Hyperemezis gravidarumda ghrelin, acylated ghrelin, leptin ve PYY-3 seviyeleri. P-66, Bursa, Türkiye, Mart 2013 (E-poster).

 

D16. M Albayrak, A Karataş, İ Bıyık, F Keskin. 11.Uludağ Jinekoloji ve Obsetetri Kış Kongresi. 15 haftalık gebede ipi görülemeyen RİA’nın ultrason eşliğinde histeroskopik olarak çıkarılması: olgu sunumu. P-67. Bursa, Türkiye, Mart 2013 (E-poster).

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Ovulation Induction in Woman with Polycystic Ovary Syndrome: Current Management. Seli E, Duleba AJ. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 17(3);132-146:2003  

2. Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı, Bölüm 6: Adeksiyel Kitleler. Editör: Roger P.Smith. Çeviri Editörü: Mithat Erenus,Tevfik Yoldemir. Güneş Kitabevi;231-288:2008

3. Maternal Fetal Tıp Kanıta Dayalı Klinik Klavuzlar, Bölüm 11: Maternal anemi, Bölüm 12: Orak hücre hastalığı, Bölüm 13: von Willebrand hastalığı, Bölüm 14: Yehova şahidi gebenin bakımı. Editör: Vincenzo Berghella, Çeviri Editörü: Altay Gezer, İstanbul Tıp Kitabevi, 2009

4. Fetal Anomaliler Atlası. Bölüm 3: Kromozomal Anomalilerin Erken Ultrasonografik Taraması. Editör: Asım Kurjak, F.A. Chervenak, J.M. Carrera. Çeviri Editörü: Selçuk Özden, Doğan Tıp Kitabevi, 2010 

5. In Vitro Fertilizasyon Pratik Yaklaşım, Bölüm 4: Over Uyarılmasının Esasları, Editör: David K. Gardner Çeviri Editörü: Hasan Serdaroğlu. Doğan Tıp Kitabevi, 2008

6. Williams Obstetrik, Bölüm 9: Gebelik Kaybı, Bölüm 35: Obstetrik Kanama, Editörler: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Dwight J. Rouse, Catherine Y. Spong. Çeviri Editörü Yavuz Ceylan, Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Halil Arslan, Ahmet Gül. Nobel Tıp Kitabevi, 2010

7. Endometriosiz, Güncel Yönetim ve Gelecek Akımlar. Bölüm 22: Non-steroid Ant-inflamatuvar İlaçlar. 
 Editörler: Juan A García-Velasco, Botros RMB Rizk. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Engin Oral. IntroMed, 2012

Ulusal Sözlü Sunumlar

1. Gebelikte Temel Ultrasonografi, Tarama testleri ve Önemli Anomaliler Sempozyumu. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Marmara bölgesi Çalışma Gurubu Sempozyumları (20) Sempozyum sorumluları: Mustafa Albayrak. 14 Haziran 2009, Abant, Bolu


2. 10. Ulusal Türk Jinekoloj ve Obstetri Derneği Kongresi, 28. Oturum Başkanlığı- Genel Obstetrik Endokrin, Maritime Pine Beach Otel, ANTALYA, 13-18 Mayıs 2012
 

Ulusal Kongre / Sempozyumlarda Konuşmalar
 

1. 7. Ulusal Türk Jinekoloj ve Obstetri Derneği Kongresi , Premenstrüel Sendrom ve Dismenore, Girne - KIBRIS, 2009


2. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Sempozyumları-20- Tokolitik ilaçların Kullanımında Son Durum, Abant, BOLU, 2009

 
3. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Anne Sütü Haftası sempozyumu Meme ve meme ile ilgili sorunlar Düzce, 2009


4. 8. Ulusal Türk Jinekoloj ve Obstetri Derneği Kongresi, Jinekolojik Operasyonlarda Derin Ven Trombozu, Susesi Otel, ANTALYA, 2010


5. 9. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Kongresi, Myomektomiden Histerektomiye Geçiş Risk Faktörleri ve Korunma, Kervansaray Otel, ANTALYA, 2011

6. 11. Ulusal Türk Jinekoloj ve Obstetri Derneği Kongresi ve 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Hiperemesis Gravidarum, Rixos Sungate Otel, ANTALYA, 2013

7. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Basınç Akım Çalışması – Teknik, Harbiye Askeri Müzesi, İSTANBUL, 2013