Op. Dr. Murat ERTÜRK İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Kalp ve Damar Cerrahisi

Özel İlgi Alanları
 • Kalp Yetersizliği

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2010 - 2015
   Özel Tınaztepe Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2001 - 2002
   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi

   2001 - 2010
   Özel Ege Sağlık Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   1999
   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi

   1999 - 2000
   Diyarbakır Asker Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği / Yedek Subay

   1993
   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalın / İhtisas Eğitimi

   1991 - 1993
   Manisa 4 No'lu Merkez Nurlupınar Sağlık Ocağı
   Hekim

   1990
   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
   • Türk Kardioloji Derneği
   • Damar Cerrahisi Derneği
   • Pediatrik Kardioloji Derneği
   • European Society of Cardiology
   • Türk Fleboloji Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1- Ö Oto, E Hazan, E Silistreli, M Ertürk, H Çatalyürek, Ü Açıkel. Lung-volume Reduction in Parallel with Coronary Heart Surgery: a Case Report. The Journal of International Medical Research October-November 1998; 26: 266-9
   • 2- Ö Oto, E Silistreli, M Ertürk, F Maltepe. Thoracoscopic guided minimally invasive sugery for giant hydatic cyst: Letter to the editor. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 16 (1999) 1-2
   • 3- K Özışık, M Ertürk. Management of military vascular injuries. The journal of Cardiovascular Surgery 2001; 42: 799-803  
   •  1-Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Murat ERTÜRK, Özalp KARABAY, Öztekin OTO. Popliteal Arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1997; 36(1-2): 79-82
   • 2-Murat ERTÜRK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Oğuz DİCLE, Ünal AÇIKEL,Öztekin OTO. Akut arteriel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriel by-pass. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Ocak 1998; 6: 41-44
   • 3-Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK. Kardiopulmoner by-pass sırasında frenik sinir korunması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 130-3
   • 4-Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 190-7
   • 5-Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardioloji Derneği Arşivi Ekim 1998; 26: 446-48
   • 6-Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, M Ertürk, E Silistreli, H Kazaz Rawitch operasyonu deneyimlerimiz Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 357-361.
   • 7-Ö Oto, E Hazan, M Ertürk, N Sarıosmanoğlu, B Uğurlu, Ü Açıkel, H Çatalyürek. Pediatrik Kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 279-283.
   • 8- Ö Oto, M Ertürk, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, M Türe. PTFE greft ile superior vena cava(SVC) sendromu tedavisi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6'da basılmak üzere kabul edilmiştir. 
   • 9- O Peker, K Özışık, M Ertürk. İnfektif Endokarditlerde Cerrahi Endikasyonlar. Bursa Tıp Bil Derg 2000; 1-2: 59-61.
   • 10- M Ertürk, K Özışık. Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2000 C:27 S:3-4: 53-65.
   • 11- K Özışık, M Ertürk, R Oktay Peker, B Kerimoğlu, S Köse. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2000/1; 23-27
   • 12- B Kerimoğlu, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, S Köse. Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 222-224.