• 2010 - 2015 Özel Tınaztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 2001 - 2002 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2001 - 2010 Özel Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 1999 Kalp Damar Cerrahı Uzman
 • 1999 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1999 - 2000 Diyarbakır Asker Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği / Yedek Subay
 • 1993 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalın / İhtisas Eğitimi
 • 1991 - 1993 Manisa 4 No'lu Merkez Nurlupınar Sağlık OcağıHekim
 • 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Ünvanı
 • 1990 - 1991 Lice (Diyarbakır) Mecburi HizmetHekim
 •  

 • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardioloji Derneği
 • Damar Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Kardioloji Derneği
 • European Society of Cardiology
 • Türk Fleboloji Derneği

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1- Ö Oto, E Hazan, E Silistreli, M Ertürk, H Çatalyürek, Ü Açıkel. Lung-volume Reduction in Parallel with Coronary Heart Surgery: a Case Report. The Journal of International Medical Research October-November 1998; 26: 266-9

2- Ö Oto, E Silistreli, M Ertürk, F Maltepe. Thoracoscopic guided minimally invasive sugery for giant hydatic cyst: Letter to the editor. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 16 (1999) 1-2

3- K Özışık, M Ertürk. Management of military vascular injuries. The journal of Cardiovascular Surgery 2001; 42: 799-803

 

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1-Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Murat ERTÜRK, Özalp KARABAY, Öztekin OTO. Popliteal Arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1997; 36(1-2): 79-82


2-Murat ERTÜRK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Oğuz DİCLE, Ünal AÇIKEL,Öztekin OTO. Akut arteriel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriel by-pass. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Ocak 1998; 6: 41-44


3-Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK. Kardiopulmoner by-pass sırasında frenik sinir korunması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 130-3


4-Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 190-7


5-Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardioloji Derneği Arşivi Ekim 1998; 26: 446-48


6-Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, M Ertürk, E Silistreli, H Kazaz Rawitch operasyonu deneyimlerimiz Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 357-361.


7-Ö Oto, E Hazan, M Ertürk, N Sarıosmanoğlu, B Uğurlu, Ü Açıkel, H Çatalyürek. Pediatrik Kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 279-283.


8- Ö Oto, M Ertürk, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, M Türe. PTFE greft ile superior vena cava(SVC) sendromu tedavisi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6'da basılmak üzere kabul edilmiştir. 


9- O Peker, K Özışık, M Ertürk. İnfektif Endokarditlerde Cerrahi Endikasyonlar. Bursa Tıp Bil Derg 2000; 1-2: 59-61.


10- M Ertürk, K Özışık. Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2000 C:27 S:3-4: 53-65.


11- K Özışık, M Ertürk, R Oktay Peker, B Kerimoğlu, S Köse. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2000/1; 23-27


12- B Kerimoğlu, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, S Köse. Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 222-224.