Op. Dr. Murat ERTÜRK

Op. Dr.
Murat ERTÜRK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2010 - 2015 Özel Tınaztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 2001 - 2002 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2001 - 2010 Özel Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 1999 Kalp Damar Cerrahı Uzman
 • 1999 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1999 - 2000 Diyarbakır Asker Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği / Yedek Subay
 • 1993 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalın / İhtisas Eğitimi
 • 1991 - 1993 Manisa 4 No'lu Merkez Nurlupınar Sağlık Ocağı Hekim
 • 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Ünvanı
 • 1990 - 1991 Lice (Diyarbakır) Mecburi Hizmet Hekim
 • 1984 - 1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardioloji Derneği
 • Damar Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Kardioloji Derneği
 • European Society of Cardiology
 • Türk Fleboloji Derneği

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Ö Oto, E Hazan, E Silistreli, M Ertürk, H Çatalyürek, Ü Açıkel. Lung-volume Reduction in Parallel with Coronary Heart Surgery: a Case Report. The Journal of International Medical Research October-November 1998; 26: 266-9

2- Ö Oto, E Silistreli, M Ertürk, F Maltepe. Thoracoscopic guided minimally invasive sugery for giant hydatic cyst: Letter to the editor. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 16 (1999) 1-2

3- K Özışık, M Ertürk. Management of military vascular injuries. The journal of Cardiovascular Surgery 2001; 42: 799-803

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Murat ERTÜRK, Özalp KARABAY, Öztekin OTO. Popliteal Arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1997; 36(1-2): 79-82


2-Murat ERTÜRK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Oğuz DİCLE, Ünal AÇIKEL,Öztekin OTO. Akut arteriel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriel by-pass. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Ocak 1998; 6: 41-44


3-Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK. Kardiopulmoner by-pass sırasında frenik sinir korunması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 130-3


4-Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mart 1998; 6: 190-7


5-Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardioloji Derneği Arşivi Ekim 1998; 26: 446-48


6-Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, M Ertürk, E Silistreli, H Kazaz Rawitch operasyonu deneyimlerimiz Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 357-361.


7-Ö Oto, E Hazan, M Ertürk, N Sarıosmanoğlu, B Uğurlu, Ü Açıkel, H Çatalyürek. Pediatrik Kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 279-283.


8- Ö Oto, M Ertürk, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, M Türe. PTFE greft ile superior vena cava(SVC) sendromu tedavisi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6'da basılmak üzere kabul edilmiştir. 


9- O Peker, K Özışık, M Ertürk. İnfektif Endokarditlerde Cerrahi Endikasyonlar. Bursa Tıp Bil Derg 2000; 1-2: 59-61.


10- M Ertürk, K Özışık. Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2000 C:27 S:3-4: 53-65.


11- K Özışık, M Ertürk, R Oktay Peker, B Kerimoğlu, S Köse. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2000/1; 23-27


12- B Kerimoğlu, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, S Köse. Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 222-224.


13- K Özışık, M Ertürk, S Köse, B Kerimoğlu, R Oktay Peker. Ateşli Silhlarla Olan Diafragma Yaralanmalarında Torakoabdominal İnsizyonun Yeri. T. Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi 2001, 2: 11-14.


14- B Kerimoğlu, S Köse, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, G Orhan. Yüksek Hızlı Ateşli Silahlarla Oluşan Toraks Yaralanmaları. T Klin Tıp Bilimleri 2001, 21: 249-252.


15- M Ertürk, K Özışık, R Oktay Peker, M Emir, B Kerimoğlu. Raynoud Hastalığında ve Hiperhidroziste Cerrahi Yaklaşım. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi 2001, 2: 145-148.


16-B Kerimoğlu, S Köse, K Özışık, A Koşar, M Ertürk. Pektus Exkavatumda Geniş Metalik Substernal Bar Kullanımının iyileşmeye etkisi 2002 C:13 S:1


17- H Reyhanoğlu, M Kesici, M Ertürk, İ Durmaz, G Ertuğrul, C Narin. Sol Atrial Duvara İnvaze Miksoma Olgusunda Miksoma ile Beraber Sol Atrial Duvar Rezeksiyonu (Resecting Left Atrial Wall Together with Myxoma in Case of Myxoma
Invasion Into Left Atrial Wall: Surgical Technique). Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; (2): 297-300 


18- H Reyhanoğlu, M Ertürk M Kesici, İ Durmaz, C Narin. Axillobifemoral Bypass Sonrası Proksimal Anastomoz Ayrılması: Olgu Sunumu
(Disruption of the Proximal Anastomosis After Axillobifemoral Bypass Graft: Case Report). Damar Cer Derg 2010; 19(2): 47-9


19- H Reyhanoğlu, M Kesici, M Ertürk, C Narin, İ Durmaz. Osteogenezis İmperfecta Olgusunda Koroner Bypass Cerrahisi (Coronary Bypass Surgery in Osteogenesis İmperfeca: Case Report)Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012; 24(3): 325-7

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-Erturk M,Açıkel Ü, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Oto Ö. Comparison of the antihypertansive effects of Isradipine and Na-Nitroprusside on early elevated blood pressure levels in CABG patients. IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology 10-12. th October 1997. Dresden, Germany.


2-Ö Oto, H. Çatalyürek, M Erturk, E Silistreli, Ü Açıkel, E Hazan, N Sarıosmanoğlu. Eficacity of Surgical Latex Gloves on Prevention of Diaphragma Paralysis in Cardiopulmonary By-pass. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11th Annual Meeting October 1998. Montpellier, France.


3-Metin K., Celik M., Erturk M., Oto O. O30 Fast-track anesthesia in cardiac surgery for non-complex congenital malformations. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004


4- Metin K., Celik M., Erturk M., Oto O. P297 Lower half mini sternotomy for open heart surgery: Experience from various operations Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004


5- Erturk M., Metin K., Celik M., Oto O. P300 Comparison of bridging technique with conventional technique for greater saphenous vein harvesting in coronary artery by-pass grafting operation. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004


6- Metin K., Celik M., Karaçelik M, Erturk M., Tekin U., Ozdamar M., Oto O. P411 CABG in women: Operative and postoperative differences between two genders. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004


7- Erturk M., Ozışık K., Peker O., P428 Surgical approach in reynoud's disease and hyperhidrosis. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004


8-Erturk Murat, OP-593 Surgical Experiences in Myocardial bridging and Intramyocardial Left Anterior Descending Atery, The 18th WSCTS World Congress Hela in KOS, The Island of Hippocrates in Greece, April 30-May 3, 2008


9-Murat Erturk, Hasan Reyhanoglu, Kaan Ozcan, Isa Durmaz, PP-037 Kissing Stent-Greft Implantation in Abdominal Aortic Bifurcation Stenosis, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey


10-Murat Erturk, Hasan Reyhanoglu, Kaan Ozcan, Isa Durmaz, PP-067 Occlusion of Giant Aneurysm Originate from the Internal Ilıac Artery withStent-Geft Implantation-Case Report, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey


11-Murat Erturk, Hasan Reyhanoglu, Kaan Ozcan, Isa Durmaz, PP-072 Internal Carotid Artery Bypass with Sphenous Venouse Graft-Case Report, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey


12-Murat Erturk, Hasan Reyhanoglu, Kaan Ozcan, Isa Durmaz, PP-250 Acute Arteral Obstruction in aPatient with Left Atrial Myxoma and Chronic Lower Extremity Ischemia-Case Report , 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, October 26-29, 2013 Istanbul, Turkey

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Oto Ö, Ertürk M, Silistreli E, Hazan E, Açıkel Ü. Cardiopulmonary By-pass(CPB) Sırasında Frenik Sinir Korunması İçin Cerrahi Eldiven Kullanımının Etkinliği. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

2-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Kazaz H, Karabay Ö, Ertürk M, Okutan H, Turan A, Güven H, Tunçok Y. Çocukta Kalp, Akciğer Transplantasyonu Sonrasında Karşılaştığımız Siklosporin Doz/Düzey Ayarlama Güçlükleri. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

3-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Maltepe F, Hepağuşlar H, Akçoral A, Kargı A, Metin K, Karabay Ö, Ertürk M, Okutan H, Turan A. Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu(Olgu Sunumu). 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

4-Ertürk M, Açıkel Ü, Silistreli E, Çatalyürek H, Hazan E, Oto Ö. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

5-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Ertürk M, Akkoçlu A, Uçan ES, Çımrın A, Kargı A. Akciğer Kanserindeki Cerrahi Deneyimlerimiz. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

6-Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, E Silistreli, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, H Kazaz, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan, H Güven, Y Tunçok. Çocukta Kalp, Akciğer Transplantasyonu Sonrasında Karşılaştığımız Siklosporin Doz/Düzey Ayarlama Güçlükleri. XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi 10-13 Ekim 1998. Belek, Antalya.

7-Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, HÇatalyürek, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, F Maltepe, H Hepağuşlar, A Akçoral, A Kargı, K Metin, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan. Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu(Olgu Sunumu). XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi 15-13 Ekim 1998. Belek, Antalya.

8-M Ertürk, K Özışık, R O Peker. Reynoud Hastalığında ve Hiperhidrozda Cerrahi yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000, Antalya.

9- K Özışık, M Ertürk, R O Peker. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 21-25 Ekim 2000, Antalya.
22-Ertürk M, Kabakçı B, Metin K, Çelik M, Oto Ö, "Koroner arter baypas cerrahisinde safen venin çıkarılmasında açık teknik ve köprü tekniğinin karşılaştırılması," VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, GKDC Derg. Suppl, S20, Nevşehir, 2004.
23-Metin K, Çelik M, Ertürk M, Akçoral A, Oto Ö, "Non-kompleks konjenital kardiyak cerrahide fast – track anestezi," VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, GKDC Derg. Suppl, EP6-05, Nevşehir, 2004.

10- M. Ertürk, H. Reyhanoğlu, C. Narin, M. Kesici, İ. Durmaz. EP03-09 İntramiyokardial ön inen arter ve miyokardial bridge'de deneyimlerimiz. IX. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Kasım 2006. S100.

11- H. Reyhanoğlu, M. Ertürk, M. Kesici, C. Narin, İ. Durmaz. PP04-08 Dar aortik anulus olgularında root genişletilmesi: Nicks-Nunez prosedürü. PP04-08. IX. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Kasım 2006. S210.

12-H. Reyhanoğlu, M. Kesici, M. Ertürk, C. Narin, İ. Durmaz. PP06-44 Osteogenezis imperfekta olgusunda koroner bypass cerrahisi. IX. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Kasım 2006. S251.

13-Ertürk M, Reyhanoğlu H, Durmaz İ, TP-017 Karotis endarterektomi ameliyatlarında rutin şant ve peç kullanımı gerekli mi?, XV. ulusal vasküler cerrahi kongresi 27-30 ekim 2011

14- Reyhanoğlu H, Ertürk M, Durmaz İ, TP-068 Aynı seansta karotis endarterektomi ve koroner arter bypass uygulanması, XV. ulusal vasküler cerrahi kongresi 27-30 ekim 2011

15- Ertürk M, Reyhanoğlu H, Özcan K, Durmaz İ, (S-013) Koroner arter bypass ameliyatında endarterektomi deneyimlerimiz: 10 yıllık çalışma, uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2014.

16- Ertürk M, Reyhanoğlu H, Özcan K, Durmaz İ, (S-200), Periferk arter hastalığında koroner arter ve karotis arter hastalığı birlikteliği: 10 yıllık deneyim,uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2014.

17- Reyhanoğlu H, Özcan K, Ertürk M, Durmaz İ, (S-388), Koroner baypas cerrahisi sonrası böbrek yetmezliği ve risk faktörleri, uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2014.

18- Reyhanoğlu H, Özcan K, Ertürk M, Çatal H, Güzeldoğan S, Durmaz İ(P-184), Koroner baypas cerrahisi yapılan olguda aynı seansta hiatus hernisi tamiri, uluslararası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2014.

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1-  16-17 Nisan 1992, I. Ulusal AIDS Sempozyumu, İzmir.

2-  1993, İş Hekimliği Kursu Sonrası İşyeri Hekimliği Sertifikası, Aydın.

3-   20-23 Nisan 1996, VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, İzmir.

4-  16-20 Ekim 1996, XII. Ulusal Kardioloji Kongresi, Belek, Antalya.

5-  29 Ekim-1 Kasım 1996, IV. Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi, Marmaris.

6-   9-10 Aralık 1996, İkinci Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

7-   27-28 Kasım 1997, Üçüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

8-    October 10-12, 1997, IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Dresden, Germany.

9-   29 Eylül-3 Ekim 1997 XIII. Ulusal Kardioloji Kongresi, İzmir.

10-   February 3rd, 1998 ProCol(Bioprosthesis Seminar, Cardiac, Vascular, Dialysis Access Surgery, İzmir

11-   10-13 Ekim 1998, XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi, Belek, Antalya.

12-    21-24 Ekim 1998, V. Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya.

13-   17-18 Aralık 1998 Dördüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

14-   27-30 Eylül 2000 II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Diyarbakır.

15-   29 Mart 2002 Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu, Kocaeli.

16-    5-8 Ekim 2002, XVIII. Ulusal Kardioloji Kongresi, Magic Life Sirene City, Antalya

17-    XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004

18-   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Nevşehir, 2004.

19-   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 01-05 Kasım 2006 Maritim Pine Beach Resort Otel, Belek-Antalya

20-   Workshop Internal & external Laser Treatment for Varicose Veins, April 2005, İZMİR

21-   The 18th WSCTS World Congress Hela in KOS, The Island of Hippocrates in Greece, April 30-May 3, 2008

22-  17-21 Ekim 2008, X. Ulusal Türk Kalp -Damar Cerrahisi kongresi, Çeşme-İZMİR

23-   9-11 Ocak 2009, IV. Ulusal Fleboloji Kongresi, Swissotel Grand Efes-İZMİR

24-   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, 27-31 Ekim 2010 ANTALYA

25-    27-30 Ekim 2011 XV. Ulusal Vasküler Cerrahisi Kongresi, Rixos Sungate Otel, Kemer\ANTALYA

26-   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012 Rixos Sungate Hotel, Antalya

27-   January 31& February 1, 2013 Hybrid AF ablation: Crossing Borders- 4th edition, Maastricht, Holland

28-   Navigating The Maze: Techniques and Outcomes for Atrial Fİbrillation Ablation, Hospital Clinic de Barcelona, 14th-16th April 2013, Barcelona, SPAİN

29-   Minimal İnvaziv & Robotik Kalp Cerrahisi Kursu 26-27 Eylül 2013, Maslak Acıbadem Hastanesi, İSTANBUL

30-   October 26-29, 201314th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th

31-   Asian Venous Forum, 7th Congress of Turkish Society for Phlebology, Istanbul, Turkey

32-   Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim-2 Kasm 2014 Titanic Deluxe Belek, Bildiri Hakemliği

33-  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim-2 Kasm 2014 Titanic Deluxe Belek