Op. Dr.
Mehmet Ulgar MANZAKOĞLU

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Göz
 • Göz Tembelliği

Video

   • Ön Segment Cerrahisi

   • Türk Tabipler Birliği
   • SFO ( Fransız oftalmologlar Derneği)

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Dr. MANZAKOĞLU, Dr.BURILLON, Pr.DURAND 'İncisions centripetes dans la keratotomie radiare'18 mayıs 1992 tarihinde Fransız Oftalmoloji Yıllık Kongresinde Dr. Manzakoğlu tarafından sunuldu.

   2- Dr. MANZAKOĞLU, Dr. MUTTİ, PR. DURAND, Traitement des brulures Cornéennes parautotransplan-tation Conjonctivales Limbique'. 18 mayıs 1993'te Paris SFO kongresinde ve aynı yıl 13
   eylül'de Bordeaux enternasyonal Sempozyumunda Dr. Manzakoglu tarafından sunulmuştur.

   3- Dr. MANZAKOĞLU, Pr. DURAND 'Etudes des cellules endothéliales cornéennes conservées dans leliquide Tes-Sol.(tes-sol saklama solüsyonu içinde bekletilen korneaların endotel hücre etüdü; Dr. Manzakoğlu tez konusu.

   4- Dr. MANZAKOĞLU, Pr. DURAND, 'Etudes microscopique de tapis cellulaire d'un greffon endothé-
   lial porté pendant dix ans'

   5- Dr. MANZAKOĞLU, Dr. KADIĞLU, Dr.KARAKAYA 'Astigmatizmanın düzeltilmesinde sektörel termo-keratolastinin uzun süreli sonuçları'

   6-Dr. MANZAKOĞLU, Dr. GÖKYİĞİT, Dr. KADIOĞLU 'Akomodatif ezotropyada binokülarite'