Op. Dr.
Mehmet Kerem ORAL

Op. Dr.
Mehmet Kerem ORAL

Randevu Al
  • 2011
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2010 - 2011
   İstanbul Göztepe Medikal Park Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2009 - 2010
   Ankara Mevki Asker Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2007 - 2009
   Şırnak Devlet Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2001 - 2007
   İstanbul Bilim Üniversitesi / Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   1994 - 2000
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Doktoru

   • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
   • Ulusal Damar Cerrahisi Derneği
   • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği
   • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Oral K, Bayramoglu Z, Sagbas E, Akpınar B, Caynak Z. Santral venöz girişim sırasında oluşan iyatrojenik subklaviyan arter yaralanmasına hibrid yaklaşım. Damar Cerr Derg 2013;22(1): 80-82
   • 2. Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. The Heart Surg Forum. 2012;15(4): 201-4
   • 3. Korkmaz AA, Aydın Ü, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Aytekin V. Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):214-216
   • 4. Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kütle Gerilemesi. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2010; 10: 452-7
   • 5. Sagbas E, Akpinar B, Sanisoglu I, Tamtekin B, Oral K, Onan B. Video-assisted bilateral epicardial pulmonary vein isolation for the treatment of lone atrial fibrilation. Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5): 1724-30.
   • 6. Korkmaz AA, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Aytekin V, Bakay C. Right Coronary Revascularization by Coronary-Coronary Bypass with a Segmant of Internal Thoracic Artery. Tex Heart Inst J 2007;34:170-4
   • 7. Korkmaz AA, Onan B, Aydın Ü, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Kayabalı M. Tip-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2006;15 (3): 45-48
   • 8. Korkmaz AA, Karacı AR, Çaynak B, Oral K, Tamtekin B. İskemik Mitral Yetmezliğinde Mitral Kapak Cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2004;12:90-93
   • 9. Güdem M, Sağbaş E, Sanisoğlu İ, Kazımoğlu K, Özbek U, Bayramoğlu Z, Oral K, Akpınar B. Video Yardımı İle Minimal İnvazif 'Port Akses' Kalp Cerrahisi Erkan Dönem Sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31(3):125-130
   • Diğer Yayınlar
   • 1. Oral K, Bayramoglu Z, Sagbas E, Akpınar B, Caynak Z. Santral venöz girişim sırasında oluşan iyatrojenik subklaviyan arter yaralanmasına hibrid yaklaşım. Damar Cerr Derg 2013;22(1): 80-82
   • 2. Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. The Heart Surg Forum. 2012;15(4): 201-4
   • 3. Korkmaz AA, Aydın Ü, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Aytekin V. Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):214-216
   • 4. Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kütle Gerilemesi. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2010; 10: 452-7
   •