Op. Dr. Mehmet Kerem ORAL

Op. Dr.
Mehmet Kerem ORAL

Kalp ve Damar Cerrahisi / Varis / Damar Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimi için 2001 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde Şişli Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

   2007 yılında tamamladığı eğitimin ardından mecburi hizmet ve askerlik görevlerini tamamladıktan sonra 2011 yılında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde uzman doktor olarak göreve başlamıştır.

   Op Dr Mehmet Kerem Oral erişkin açık kalp cerrahisi ve minimal invaziv kalp cerrahisinin yanısıra özellikle endovasküler damar cerrahisi ve endovasküler aort cerrahisi uygulamalarını hastanemiz bünyesinde gerçekleştirmektedir.

   Bunların yanında venöz yetmezlik (varis) tedavisi- açık damar cerrahisi ve açık ve kapalı yöntemlerin birlikte kullanıldığı hibrid cerrahi uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

İlgi Alanları:

 • Koroner Arter Cerrahisi
 • Kalp Kapak Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
 • Periferik Arter Cerrahisi
 • Endovasküler Stend Tedavisi
 • Varis Tedavisi ve Cerrahisi

  • Konuştuğu Diller Tr
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2011 İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2010 - 2011 İstanbul Göztepe Medikal Park Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2009 - 2010 Ankara Mevki Asker Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2007 - 2009 Şırnak Devlet Hastanesi Tıp Doktoru
 • 2001 - 2007 İstanbul Bilim Üniversitesi & Şişli Florence Nightingale Hastanesi Tıp Doktoru
 • 1994 - 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Doktoru

 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Damar Cerrahisi Derneği
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Oral K, Bayramoglu Z, Sagbas E, Akpınar B, Caynak Z. Santral venöz girişim sırasında oluşan iyatrojenik subklaviyan arter yaralanmasına hibrid yaklaşım. Damar Cerr Derg 2013;22(1): 80-82

2. Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. The Heart Surg Forum. 2012;15(4): 201-4

3. Korkmaz AA, Aydın Ü, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Aytekin V. Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):214-216

4. Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kütle Gerilemesi. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2010; 10: 452-7

5. Sagbas E, Akpinar B, Sanisoglu I, Tamtekin B, Oral K, Onan B. Video-assisted bilateral epicardial pulmonary vein isolation for the treatment of lone atrial fibrilation. Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5): 1724-30.

6. Korkmaz AA, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Aytekin V, Bakay C. Right Coronary Revascularization by Coronary-Coronary Bypass with a Segmant of Internal Thoracic Artery. Tex Heart Inst J 2007;34:170-4

7. Korkmaz AA, Onan B, Aydın Ü, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Kayabalı M. Tip-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2006;15 (3): 45-48

8. Korkmaz AA, Karacı AR, Çaynak B, Oral K, Tamtekin B. İskemik Mitral Yetmezliğinde Mitral Kapak Cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2004;12:90-93

9. Güdem M, Sağbaş E, Sanisoğlu İ, Kazımoğlu K, Özbek U, Bayramoğlu Z, Oral K, Akpınar B. Video Yardımı İle Minimal İnvazif 'Port Akses' Kalp Cerrahisi Erkan Dönem Sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31(3):125-130

Diğer Yayınlar

1. Oral K, Bayramoglu Z, Sagbas E, Akpınar B, Caynak Z. Santral venöz girişim sırasında oluşan iyatrojenik subklaviyan arter yaralanmasına hibrid yaklaşım. Damar Cerr Derg 2013;22(1): 80-82

2. Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. The Heart Surg Forum. 2012;15(4): 201-4

3. Korkmaz AA, Aydın Ü, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Aytekin V. Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):214-216

4. Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kütle Gerilemesi. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2010; 10: 452-7

5. Sagbas E, Akpinar B, Sanisoglu I, Tamtekin B, Oral K, Onan B. Video-assisted bilateral epicardial pulmonary vein isolation for the treatment of lone atrial fibrilation. Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5): 1724-30.

6. Korkmaz AA, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Aytekin V, Bakay C. Right Coronary Revascularization by Coronary-Coronary Bypass with a Segmant of Internal Thoracic Artery. Tex Heart Inst J 2007;34:170-4

7. Korkmaz AA, Onan B, Aydın Ü, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Kayabalı M. Tip-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2006;15 (3): 45-48

8. Korkmaz AA, Karacı AR, Çaynak B, Oral K, Tamtekin B. İskemik Mitral Yetmezliğinde Mitral Kapak Cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2004;12:90-93

9. Güdem M, Sağbaş E, Sanisoğlu İ, Kazımoğlu K, Özbek U, Bayramoğlu Z, Oral K, Akpınar B. Video Yardımı İle Minimal İnvazif 'Port Akses' Kalp Cerrahisi Erkan Dönem Sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31(3):125-130