Op. Dr.
Herman İŞÇİ

Op. Dr.
Herman İŞÇİ

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2008
   TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Yardımcı Doçent

   1988
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
   • Türk Perinatoloji Derneği
   • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country Güdücü N., Gönenç G., İşçi H., Yiğiter A.B., Dünder İ. Eurogin 2012 Kongresi(8-11 Temmuz 2012), oral prezentasyonu. Prag.
   • 2. Postdural ponksiyon baş ağrısı mı? Pnömosefali mi? E. Eken, K. Akpir, Ş. Şener, M. S. Şencan, F. Ezer, H. İşçi Türk Anestezi Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 7-11 Kasım2012- Kıbrıs
   • 3. Erken tanının fertilite korunmasındaki önemi; Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu olgu sunumu Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 4. Sezaryen insizyon yerinde intrauterin kistik kitle; skar endometriozisi olgu sunumu Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Tansel Çetinkaya, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 5. İlk Trimesterda gelişen 2 fetal kranial anomali olgusu; 2-3 boyutlu ultrasonografik değerlendirme, yöetim, Prognoz Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç , Esengül Can, İlkkan Dünder Alin Başgül Yiğiter 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 6. Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserlerinin analizi Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, İlknur Türkmen, Nuray Başsüllü, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 7. Geç Antenatal dönemde makroglossi şüphesi vakası; ultrasonografik değerlendirme, yönetim, prognoz Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 8. trimesterde görülen piyojenik granülom olgusu, teşhis, tedavi ve yönetimin sunumu Herman İşçi,Esengül Can, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yİğiter 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 9. İlk trimesterda saptanan akrania olgularının 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Banu Bingöl Günenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yiğiter 10.Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
   • 10. HLHS Diagnosis, follow up, management; case report Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul
   • 11. 13 Trizomi 21 vakasının gözden geçirilmesi Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
   • 12. Giant Choledochal cyst with renal and cardiac abnormalities; case report Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
   • 13. First Trimester PAPP-A levels and prediction of small for gestational age infants Nilgün Güdücü,Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
   • 14. First and second trimester hCG levels have no value in small for gestational age infants Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul
   • 15. Higher TSH levels in first trimester of pregnancy are related to lower birth weight Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
   • 16. Can quadruple test parameters predict small for gestational age infants? Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
   •