Op. Dr. Herman İŞÇİ

Op. Dr.
Herman İŞÇİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

RANDEVU AL
Op. Dr. Herman İşçi - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği'nde çalışmaya başladı.

Erzurum Askeri Hastanesi’ndeki görevinin ardından Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde çalışmaya başladı. Jinekoloji ve doğum takibi, özellikle riskli gebeliklerin izlenmesi ağırlıklı çalıştığı alandır. Bugüne kadar yaklaşık 6000 hayatın başlangıcına tanıklık etmiştir.

2008 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi çatısı altında Yardımcı Doçent olarak yeni meslektaşlarının yetişmesinde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir

İlgi Alanları:

 • Jinekoloji ve Doğum Takibi
 • Riskli Gebeliklerin İzlenmesi

Bugün
 • 2008 T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi & İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi
 • 2006 - 2008 T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Florence Nightingale Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi
 • 1996 - 2006 Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzman Doktor
 • 1995 - 1996 MSB Erzurum Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzman Doktor
 • 1988 - 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country Güdücü N., Gönenç G., İşçi H., Yiğiter A.B., Dünder İ. Eurogin 2012 Kongresi(8-11 Temmuz 2012), oral prezentasyonu. Prag.

2. Postdural ponksiyon baş ağrısı mı? Pnömosefali mi? E. Eken, K. Akpir, Ş. Şener, M. S. Şencan, F. Ezer, H. İşçi Türk Anestezi Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 7-11 Kasım2012- Kıbrıs

3. Erken tanının fertilite korunmasındaki önemi; Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu olgu sunumu Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

4. Sezaryen insizyon yerinde intrauterin kistik kitle; skar endometriozisi olgu sunumu Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Tansel Çetinkaya, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

5. İlk Trimesterda gelişen 2 fetal kranial anomali olgusu; 2-3 boyutlu ultrasonografik değerlendirme, yöetim, Prognoz Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç , Esengül Can, İlkkan Dünder Alin Başgül Yiğiter 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

6. Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserlerinin analizi Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, İlknur Türkmen, Nuray Başsüllü, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

7. Geç Antenatal dönemde makroglossi şüphesi vakası; ultrasonografik değerlendirme, yönetim, prognoz Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, İlkkan Dünder 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

8. trimesterde görülen piyojenik granülom olgusu, teşhis, tedavi ve yönetimin sunumu Herman İşçi,Esengül Can, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yİğiter 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

9. İlk trimesterda saptanan akrania olgularının 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Banu Bingöl Günenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yiğiter 10.Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya

10. HLHS Diagnosis, follow up, management; case report Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul

11. 13 Trizomi 21 vakasının gözden geçirilmesi Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

12. Giant Choledochal cyst with renal and cardiac abnormalities; case report Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

13. First Trimester PAPP-A levels and prediction of small for gestational age infants Nilgün Güdücü,Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

14. First and second trimester hCG levels have no value in small for gestational age infants Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul

15. Higher TSH levels in first trimester of pregnancy are related to lower birth weight Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

16. Can quadruple test parameters predict small for gestational age infants? Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

17. 3. Trimesterde tahmini fetal ağırlığın belirlenmesi Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

18. Prenatal diagnosis of Down Syndrome in a twin pregnancy managed by selective fetocide; prognosis, counsiling: case report Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Begüm Kuseyrioğlu, Herman İşçi, Banu Bingöl Günenç, Esengül Ca, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

19. Intrauterin eğri femur ile prezente olan 47XXX olgusunun prenatal teşhis ve yönetimi Alin Başgül Yİğiter, Başak Özge Kayan, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Esengül Can, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

20. Prenatal dönemde ultrasonografik olarak teşhis konulan ve spontan regrese olan tip 3 konjenital akciğer malformasyonu (KAM) 2 olgu sunumu Esengül Can, Alin Başgül Yiğiter, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

21. Gebelik dermatozlu 3 vakanın antenatal tanısı, takibi ve yönetiminin sunumu Herman İşçi, Esengül Can, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yiğiter Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul 2

2. Dupleks uterusta gelişen ikiz missed abortusun yönetimi prognozu olgu sunumu Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Başak Özge Kayan, Gökçenur Gönenç, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

23. Fetus with bowel obstruction presented with isolated ascites; management, prognosis, sonographic findings Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul

24. Birinci Trimesterde tanısı konulan Trizomi 18 Vakası Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, İlkkan Dünder 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011

25. Acheiria diagnosed at 16 th week of gestation Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, İlkkan Dünder 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011

26. . Plasental membranöz kist: iki olgu sunumu Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, Arzu Çağdaş İlkkan Dünder 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011

27. Antenatal dönemde tanı almış 6 down Sendromu vaka serisi Alin Başgül Yiğiter, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçe Gönenç, Esengül Can, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

28. 37 haftalık gebede morgagni kist torsiyonu; olgu sunumu Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

29. Down Sendromunda tek belirteç barsak hiperekojenitesi; olgu sunumu Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

30. Limb Body Wall Kompleks ; olgu sunumu Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Esengül Can, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

31. . Ektrodaktilinin antenatal tanısı, 2D 3D USG görüntüleri; Olgu sunumu Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Esengül Can, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

32. ARSA: olgu sunumu Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Alin Başgül Yİğiter, Gökçe Gönenç,Esengül Can, Birol Durukan, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

33. İlk Trimesterda saptanan anensefalili olgunun 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, ALin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

34. Spontan rezolüsyon gösteren nonimmun hidrops fetalis'in geç 2. trimester prenatal tanısı ve takibi Esengül Can, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, ALin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

35. İlk trimesterde tanı konulan ekstremite anomalili fetus Herman İşçi, Esengül Can, Nİlgün Güdücü, Gökçe Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

36. Üçüncü trimesterda oluşan fetal intraventriküler kanama olgusunun prenatal bulguları ve prognozu Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, Begüm Kuseyrioğlu, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçe Gönenç, İlkkan Dünder 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011

37. İnfertilite nedeniyle tetkikinde tanısı konulan glikojen depo hastalığı; olgu sunumu Murat Akyıldız, Herman İşçi, Nuray Başsüllü, Necla Demir Mermut, Cem Balcı, Gülen BÜlbül Doğusoy 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi,2011

38. 3 Boyutlu Ultrasonografi ve Power doppler Anjiografi ile Plasental volüm ve vaskülarizasyonun değerlendirilmesi ve hormonal belirteçlerle gebeliğin 11-14. haftalarında karşılaştırılması. Basgul Yigiter A . Z. N Kavak, Birol Durukan, Herman Isci, Arzu Uzuner, Esra Uyar. Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.

39. Konjenital Harlequin iktiyozis’in konvansiyonel ve üç boyutlu ultrasonografi ile prenatal tanısı : Olgu sunumu Başgül Yiğiter A, Kavak ZN, Suntay T, Durukan B, , İşçi H, Güdücü N, Gökaslan H, Dünder İ 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.

40. Heterotopik Gebelik Gönenç G, Başgül Yiğiter A, Tekelioğlu MH, İşçi H, Güdücü N 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.

41. Intrauterin ex hidrops fetalis ve preeklapmsi ile komplike gebelikte gelişen akut myokard infarktüsünün subakut döneminde sezaryen yapılan olgunun prognoz ve yönetimi Başgül Yiğiter A, Durukan B, İşçi H, Aşkın H, Rızaoğlu E, Gökçe Ç, Dünder İ, Çiftçi Ç 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.

42.Gebelikte izole tubal torsiyon İşçi H, Güdücü N, Gönenç G, Başgül Yiğiter A 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.

43. Akondrogenezi Tip Ia (Houston Harris): 2D/3D/4D ultrasonografi ile prenatal tanı Başgül Yiğiter A, Arslan T, İşçi H, Güdücü N 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010.

44. Konjenital diyafragma hernili fetusun ultrasonografik bulguları ve biyokimyasal parametreleri Başgül Yiğiter A, Can E, İşçi H, Güdücü N, Durukan B, Dünder İ 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010.

45. İlk trimesterda saptanan ektopia kordis anomalili olgunun 2D ve 3D renkli doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi İşçi H, Can E, Başgül Yiğiter A, Güdücü N, Dünder İ, Çiftçi Ç. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010.

46. Atipik metastazlarla seyreden üç meme kanseri olgusu Namal E, Hasbal B, İşçi H, Okutur K, Aydın K, Bozkurt M, Tecimer C, Demir G Tıbbi onkoloji kongresi, Antalya, 2010.

47. Prenatal diagnosis of Ichtyosis by 3D and 4 D US. Başgül Yiğiter A, Kavak ZN, Güdücü N, İşçi H, Suntay T Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.

48. Klinikte parsiyel mol hidatiform tanısı alan plasental mezenkimal displazi: Olgu sunumu. Başsüllü N, Türkmen İ, Erdem Huq G, Aydın Ö, Calay Z, İşçi H. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008, 15(3)207-210.

49. Maternal patoloji saptanmayan gebelerde umbilikal kordon prolaktin düzeyinin fetal akciğer olgunlaşması üzerine olan etkisi. Dane C, Bese T, Demirkiran F, Isci H, Aksu F. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996, 6:216-221

50. Gebelik ve hipertansiyon olgularında, preeklampsinin önceden belirlenmesinde serum ürik asid ölçümünün değeri. Madazli R, Isci H, Uludag S, Sen C, Idil M. Klinik Gelişim 1995, 8:3536-3541.

51. Bir primer infertilite nedeni olarak endometrial ossifikasyon (iki olgu). Isci H, Oz U, Uludag S, Madazli R, Sen C, Ocak V. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi 1994, 2:33-35.

52. Tanatoforik Displazi. Sen C, Isci H, Madazli R, Aksoy F, Ocak V. T Klin Jinekol Obst 1994, 1:24-27.

53. Fetal Ağırlığın Ultrasonografîk Tahmini: 11 Fetal Ağırlık Tahmin Modelinin Değerlendirilmesi. Özen S, Demirkıran F, İşçi H, Kavuzlu C, Perinatoloji Dergisi 1993; 1:150-154,1993.

54. İnkomplet androjen duyarsızlığı sendromu: Idil M, Isci H, Madazli R, Cepni I. Sunum, 1992 First international congress on adolescende disorders and new approaches.

55. Prenatal tanılı fetal anomali olguları. Oral E, Sen C, Madazli R, Isci H, Aksoy F, Ocak V, Tolun N. Sunum, 1992, 3’cü Ulusal Perinatoloji Kongresi.

56. Thanatophoric Dysplasia. Sen C, Oral E, Isci H, Erdinc S, Arvas M, Ocak V, Tolun N. Sunum, 1992, 3’cü Ulusal Perinatoloji Kongresi. 57. Genital kanserlerde prognozu etkileyen faktörler. Atasu T, Saridogan E, Isci H. Dirim 1991, 1-2:39-45.

Ulusal Kongreler

1. Güncel sorunlara çağdaş yaklaşımlar “servikal prekanseröz lezyonlarda tanı – tedavi ve HPV aşıları” Sempozyumu 24.02.2012 _ İstanbul

2. 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi (27-31 Ekim 2010 - İstanbul)

3. 7. Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinataloji Kongresi Ultrasonografi Kursu (26 Eylül 2010 - İstanbul)

4. 7. Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinataloji Kongresi (26-29 Eylül 2010- İstanbul)

5. Ian Donald Inter University School of Medical Ultrasound Advanced Ultrasound Course (05-06 Aralık 2009 – İstanbul)

6. European School of Perinatal Medicine On Fetal Growth (03-04 Aralık 2010 _ İstanbul)

7. An Abnormal Fetal Ultrasound (28 Temmuz 2009 - Medscape İnternet eğitimi)

8. Migraine During Pregnancy: Is It More Than a Headache? (28 Temmuz 2009 - Medscape İnternet eğitimi)

9. Guidelines Issued on Antibiotic Prophylaxis for Gynecologic Prosedures (02 Mayıs 2009 _ Medscape İnternet eğitimi) 10.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kolposkopi Kursu (22 Mart 2009)