• Artroskopik Cerrahi
  • Spor Hekimliği 
  • Omuz ve Dirsek Cerrahisi 
  • Ortopedik Travma

İlköğrenimini takiben orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Op. Dr. Halil Dilek, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını 2001 yılında gittiği Belçika'da yapmıştır. Burada Gent Üniversitesi (UZ GENT) Hastanesi’nde 2006 yılında ihtisasını tamamlamış, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden denkliğini almıştır.İhtisası sırasında diz, kalça ve omuz eklem cerrahisi  üzerine alanında öncü hocalarla (Prof. Rene Verdonk,dr.Koen Desmet, Prof. Lieven Dewilde) çalışma imkanı bulmuştur.
   
2007 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde, Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi'nde Spor Travmatolojisi ve Protez Cerrahisi üzerine çalışmaktadır.

 

  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 1998
  • Türkiye Acil Cerrahi Derneği, 1999
  • Uluslar Arası Çocuk İnkontinans Derneği, 2008
  • Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (Tam Üyelik), 2009
  • Pediatrik Üroloji Derneği, 2009

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tuncer S, Aksu N, Dilek H, Ozkan T, Hamzaoglu A. Fractures of the fingers missed or misdiagnosed on poorly positioned or poorly taken radiographs: a retrospective study. J Trauma. 2011 Sep;71(3):649-55. 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Tuncer S, Ornek I, Ozturk C, Aslan O, Dilek H, Hamzaoglu A. Results of simultaneous cervical surgery and peripheral nerve release in patients with double crush syndrome. 9th International Turkish Spine Congress, Istanbul, 27-30 April 2011. 
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. M. Şirvancı, K.Ganiyusufoğlu, M.N. Erdem, H. Dilek, N. Aksu. A. Hamzaoğlu, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc, Supplementum 3, cilt 41" bildiri kitapçığındaki "Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Computarize Tomografi-Myelografi Dejeneratif Lomber Spinal Stenozun Tedavisinde Karar Verilmesine Etkisi", 146 pp., Ankara, Ekim 2007.

2. M.F.Korkmaz, H. Dilek, N. Aksu, M.Debre, Ç.Öztürk, Z.U. Işıklar., XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc Supplementum 3, cilt 41" bildiri kitapçığındaki "Siremobil İSO-C (3D) Görüntüleme Yönteminin Pelvik ve Asetabular Cerrahide Kullanımı", 168 pp., Ankara, Ekim 2007.