• Jinekolojik endoskopi,
  • obezite ve jinekoloji,
  • Adolesan jinekoloji,
  • Komplike ve sendromik olguların tanı- yönetiminde cerrahi 

 

  • 2002 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • 1998 – 2000 Deniz Üs Komutanlığı İzmir Askerlik Görevi
  • 1994 – 1998 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • 1984 – 1990 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

  • Türk Tabipler Birliği Üyeliği 
  • Türk Jinekoloji Derneği Üyeliği 
  • Zeynep Kamil Hastanesi Derneği Üyeliği 

 

Uzmanlık Tezi (o: Normotansif ve hipertansif hastalarda gelişen ablastio plasenta olgularında maternel ve perinatal analiz sonuçları. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanı, 1998 Danışman: Op.Dr. Vedat Dayıcıoğlu BİLDİRİLER B1. Erdal Eskiçırak, Karsel Ertekin, Serap Yaltı, Vedat Dayıcıoğlu Ablasyo Plasenta: Nornotansif ve Hipertansif Hastalarda Maternal ve Perinatal analiz sonuçları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Tıp Dergisi cilt IX sayı I-IV 1998 Sayfa 702-705.
B2. Suna Cesur, Remziye Bilgiç, Erdal Eskiçırak, Vedat Dayıcıoğlu Overin Berrak Hücreli Karsinomu, Zeynep Kamil Tıp bülteni 1996; 28(3):138-
B3. AyassS, Akozi, Eskiçırak E, Karateke A, Bozoklu O.
A case of endodermal sinus tumor associated with the first pregnancy and successful management of the second pregnancy: a case report and review of the literature.
Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(2):155-9. Review.
B4, AyassS, Akozi, Gürbüz A, Eskiçırak E, Cetiner H, Karateke A İnvestigation, of Keyes skin biopsy instrument for cervical biopsy procedures versus Kevorkian biopsy forceps.
Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(3):214-6