Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

1993 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1994 - 1995 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde çalıştı. Uzmanlık Eğitimi 1995 - 2000 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş - Boyun Cerrahisi Kliniğinde tamamladı.

Askerlik görevini 2000 yılında Balmumcu Jandarma Bölge Kamutanlığı Revirinde yaptı. Uzmanlık eğitiminin ardından 2000 yılında KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş - Boyun Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başladı. 2017 yılına kadar aynı kurumda görevine devam etti. 2017 tarihinden itibaren Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde aynı görevine devam etmektedir.


İlgi Alanları:
 • Burnun Fonksiyonel - Estetik Cerrahisi ve Hastalıkları
 • Sinüs Hastalıkları ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Pediatrik KBB - Çocuk Bademcik, Geniz Eti ve Kulak Operasyonları
 • Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Ses Hastalıkları ve Cerrahisi

  • Doğum Tarihi 15.06.1969
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı
 • 2000 - 2017 KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı
 • 1996 - 2000 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
 • 1987 - 1993 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1980 - 1987 Erzurum Anadolu Lisesi

 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • İstanbul KBB - BBC Uzmanları Derneği

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • MıddleCranial Fossa Aproch Tuncay Uluğ,ErkanKıyak,NerminBaşerer,EnginAktaş,HayrettinKılıç,EnginYazıcıoğlu,Necdet Biliciler Kulak Burun Boğaz İhtisas  Dergisi  1998: 8(3) , Vol.5 38-39
 • SubglottikLarenjektomideAspirasyonun Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi ErkanKıyak,GünterHafız,EnginAktaş,KemalAkbari Hipokrat 1998 72:28-32
 • RinoserebralMucormikosisGünterHafız,EnginAktaş,TuncayUluğ,NerminBaşerer, Mehmet Tınaz,MuratErgen,Hayrettin Kılıç  TurkArchOtolaryngol 1999; 37(1-2): 46-50

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • ToİmprovetheQuality of Life in AdnavcedHypopharyngealandEsophagealTumors, byGastrıcPull-UpReconstructıonGünterHafız,EnginAktaş,MusaAltun,Sümer Yamaner, Nermin BaşererLibriOncol., Vol.28 (1999), No 1, 11-14 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • İntraoral tümörlerde transoral-transservikal yaklaşımla mandibula korunması (Sözlü Bildiri) / 24. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi  
 • Adenotonsillektomi Komplikasyonları (Sözlü Bildiri) / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin  ve Çocuk KBB  Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim  Bozuklukları  Derneği Toplantısı 
 • Near Totallarenjektomide EMG  sonuçları (Sözlü Bildiri) / 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi  
 • Fasyalparalizilerde  orta kafa çukuru  yaklaşımı (Sözlü Bildiri) / 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi 
 • İntrakraniyal uzanımlı paranasal sinüs tümörlerinin tedavisinde kraniofasyal rezaksiyon (Sözlü Bildiri) / 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi 
 • Larengotrekealstenozlar (Sözlü Bildiri) / 25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi 
 • Olgu Sunumu:RinoserebralMukormikosis (Sözlü Bildiri) / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin  ve Çocuk KBB  Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim  Bozuklukları  Derneği Toplantısı
 • Meniere Hastalığında prognostik Faktörler (Sözlü Bildiri) / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin  ve Çocuk KBB  Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi ve İletişim  Bozuklukları  Derneği Toplantısı  
 • Septumperforasyonlarınıncerrahi  tedavisi (Poster)25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi  
 • Avansesupraglotiklarenjektomide ve sonuçlarımız (Poster)25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi  
 • KonjenitalAuralAtrezide Cerrahi ve Sonuçlarımız (Poster)25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi  
 • Tiroid cerrahisi (Poster)25. Ulusal Türk Otorinolarengololaji ve Baş-Boyun  Cerrahisi Kongresi