Op. Dr. Emre KORAMAN Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji

Özel İlgi Alanları
 • Spor Yaralanmaları
 • Artroplasti
 • Travma
 • Diz Artroskopisi
 • Artrokopik Cerrahi
 • Omuz Artroskopisi

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • 2022
   İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / 
   Dr. Öğr. Üyesi

   2020
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Tıpta Uzmanlık

   2020
   Maria-Josef Hospital
   Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Greven, Almanya / Ziyaretçi Doktor

   2014
   Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Yıldırım C, Koraman E, Muratoğlu OG, Yamak F, Bozdağ SE, Kocabey Y “Ön çapraz bağ cerrahisinde tibial fiksasyon materyallerinin biyomekanik karşılaştırılması” 10.TUSYAD İstanbul Şubesi Bahar Toplantısı, Mayıs 2022- Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

   • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
   • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
   • TUSYAD “Patellofemoral kurul” üyeliği
   • TUSYAD İstanbul Şubesi
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Ulusal, Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler;

   • Koraman E, Turkmen I, Uygur E, Poyanli O. A Multisite Injection Is More Effective Than A Single Glenohumeral Injection Of Corticosteroid In The Treatment Of Primary Frozen Shoulder: A Randomized, Controlled Trial. Arthroscopy. 2021; 37(7):2031-2040.
   • Poyanlı OŞ, Koraman E. Total Diz Protezi Sonrası Periprostetik Kırıklar. TOTBİD Dergisi 2021; 20:614-623
   • E Okay, F U Ozkan, Z Karadag, E Koraman, T Sari, B Ozturan, M S Spinelli, K Ozkan. The clinical outcomes after surgical treatment of mass lesions causing sciatica-a single-center retrospective study. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2021;149(9-10):573-578
   • Turkmen I, Koraman E, Poyanli O. Latissimus dorsi tendon transfers: a historical journey. SICOT J 2021;7:9.
   • Koraman E, Turkmen I, Uygur E, Poyanli O. Author Reply to” Regarding ‘A Multisite Injection Is More Effective Than A Single Glenohumeral Injection Of Corticosteroid in the Treatment of Primary Frozen Shoulder: A Randomized Controlled Trial’” Arthroscopy. 2022 Apr;38(4):1033-1034
   • Koraman E, Yıldırım C, Kocabey Y. All-Inside teknik. Aşık M, Polat G, Kızılkurt T, editörler. Ön Çapraz Bağ Cerrahisi: Güncel Bilgiler ve Teknikler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.53-7
   • Esat Uygur, Ismail Turkmen, Emre Koraman, Ali Burak Bostan, Oguz Poyanli. The Safety and Efficacy of Single Intra-articular Hyaluronic acid Injection In Patients With Knee Osteoarthritis: A Prospective Study. Acta Medica Mediterranea 2021, 37: 1235
   • Y Kocabey, E Koraman, R Özcafer. Patellofemoral ağrı sendromunun konservatif ve cerrahi tedavisinde güncel yaklaşımlar. TOTBİD Dergisi 2022;20(5):368-373
   • E Koraman, I Turkmen, E Uygur, M Akyurek, O Poyanli. Ultrasound Guided Multisite Injection Technique in the Treatment of Frozen Shoulder. 2022. Arthroscopy Techniques
   Ulusal, Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
   • Elvan B, Gul M, Ozkan K, Koraman E “ Surgical team protection methods during orthopaedic surgical intervention in two patients with acquired immune system failure” 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Ekim 2019, Antalya
   • Özkan K, Koraman E, Kemah B, Söylemez MS “ Çocuk hastada sinoviyal kiste sekonder peroneal sinir palsisi olgusu” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2019, Antalya
   • Özkan K, Koraman E, Çelik A, Demiroğlu M, Berkem L“Karpal tünel sendromuna yol açan kitlesel lezyonlar” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2019, Antalya
   • Özkan K, Sarı T, Koraman E, Baimosh N, Akkaya A, Demiroğlu M “Siyataljinin az görülen nedenlerinden birine toplu bakış: Pelvik tümöral lezyonlar” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2019, Antalya
   • Koraman E, Çelik A, Özkan K “Genç erişkin hastada epileptik nöbete ikincil bilateral kollum femoris sonrasında bilateral subtrokanterik femur kırığı olgusu” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2019, Antalya
   • Özkan K, Aydemir AN, Demiroğlu M, Koraman E, Akpınar F “Erişkin hastada skapulada yerleşimli nadir gözlenen kitle: Eosinofilik granülom” 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2017, Antalya
   • Uygur E, Koraman E “ Does sesamoid position effect patient satisfaction after hallux valgus surgery? A study over weight bearing sesamoid tangential view” 20th EFORT Congress, Haziran 2019, Lisbon, Portekiz
   • Koraman E, Türkmen İ, Uygur ME, Poyanlı OŞ “ Donuk omuz hastalığında tek noktadan uygulanan enjeksiyon ile çok noktadan uygulanan enjeksiyon tedavisinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize kontrollü çalışma” 1. Sanal TOTBID Kongresi, Kasım 2020
   • Yıldırım C, Koraman E, Muratoğlu OG, Yamak F, Bozdağ SE, Kocabey Y “Ön çapraz bağ cerrahisinde tibial fiksasyon materyallerinin biyomekanik karşılaştırılması” 10.TUSYAD İstanbul Şubesi Bahar Toplantısı, Mayıs 2022
   • Kocabey Y, Koraman E, Yıldırım C, Çoban Z, Genç E, Topaloğlu M “Longiditunal menisküs yırtıklarında tamir sonrası postoperatif rehabilitasyonda yük verme protokolü- Radyolojik çalışma” 10.TUSYAD İstanbul Şubesi Bahar Toplantısı, Mayıs 2022