Op. Dr. Emine ÖZTÜRK

Op. Dr.
Emine ÖZTÜRK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 - 2019 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doktor Öğretim Görevlisi
 • 2014 - 2018 Bahçelievler Devlet Hastanesi Uzman Doktor (Klinik Sorumlusu)
 • 2009 - 2014 Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan Doktor
 • 2009 - 2014 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • 2007 - 2009 T.C.Sağlık Bakanlığı Bağcılar Hürriyet Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim)
 • 1997 - 2004 İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Diğer Yayınlar

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Genitourinary symptoms and their effects on quality of life in women with uterine myomas.
Ekin M 1 ,  Cengiz H ,  Öztürk E ,  Kaya C ,  Yasar L ,  Savan K . Int Urogynecol J. 2014 Jun;25(6):807-10.
doi: 10.1007/s00192-013-2295-4. Epub 2014 Jan 17.
A2.Genitourinary symptoms in patients with adenomyosis. Ekin M 1 ,  Cengiz H ,  Öztürk E ,  Kaya
C ,  Yaşar L - Int Urogynecol J.  2013 Mar;24(3):509-12. doi: 10.1007/s00192-012-1903-z. Epub 2012
Aug 2.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan
bildiriler:

B1. The İmpact of Obesity on Valsalva Leak Point Pressures in the Urodynamic Study of Women
Stress Urinary İncontinance ( European Urogynocological Assosiation,12th EUGA Annual Congress
Tel Aviv,İsra16-18 October 2019)

B2. Adenomyozis oldularında ürogenital şikayetlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi (4. Ankara
Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012)

B3. Abdominal Sakrokolpopeksi (4. Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012)
B4. Pelvik Organ Prolapsusu olgularında vajinal obliteratif cerrahi sonuçları (4. Ankara Uluslararası
Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012)

B5. Uterin myomlarda boyuta göre üriner semptomların sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (4.
Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Güncel Serviks Kanseri Tarama Stratejisi “Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları
II,Bölüm7, Akademisyen Kitabevi”

C2.2. Preeklampsi Güncel Biyobelirteçleri ve Yeni Mekanizmalar “Güncel Kadın Hastalıkları ve
Doğum Çalışmaları II,Bölüm14, Akademisyen Kitabevi”

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Benign Endikasyonlarda Laparoskopik ve Abdominal Histerektomi Comparison of Laparoscopic
and Abdominal Hysterectomy for Benign Diseases Emine Öztürk 1 , Hakan Güraslan 2 , Keziban
Doğan 2 , Mehmet Baki Şentürk 3 Birgül Güraslan 2 , Nadire Sevda İdil 2 , Levent Yaşar 2 1.
Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye 2. Bakırköy Dr
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye 3.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul,
Türkiye

D2. Üçüncü basamak bir merkeze başvuran kadınlarda doğumdan sonra pelvik taban disfonksiyonu
bilgi düzeyi (The level of knowledge of pelvic floor dysfunction after delivery in women attending to
a tertiary center), Murat Ekin1,Cihan Kaya1,Emine Öztürk2,Hüseyin Cengiz1,Gülden Uzer3,Levent
Yaşar1,İstanbul Tıp Dergisi 2018;19:4


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

EK-2

E1. Antepartum trombosit endeksleri postpartum kanamayı öngörmede kullanılabilir mi? (İstanbul
Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri,5-8 Aralık 2019)

E2. Abdominal duvar endometriozis:10 yıllık deneyimimiz, ( İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum
Günleri,5-8 Aralık 2019)

E3. Olgu Sunumu:11 Hafta Rüptüre Kornual Gebelik, (İstanbul Üniversitesi 9.Kadın Doğum
Günleri,5-8 Aralık 2019)

E4. Gebelerde Demodex Follikulorum Varlığının Araştırılması , (İstanbul Üniversitesi 9. Kadın
Doğum Günleri, 5-8 Aralık 2019)

E5. Olgu Sunumu: Gebelik Ve Uterin Prolapsus , (İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri, 5-8
Aralık 2019)

E6. Postpartum Kanamada Uterin Kompreston Sütürleri ve Devaskülarizasyon Sonrası Gelişen Uterin
Nekroz : Vaka Sunumu ve Literatür Gözden Geçirmesi ( Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.Kadın Doğum
Günleri 1-2 Mart 2019)

E7. Adenomyozis ve uterin myomlarda üriner semptomların karşılaştırılması (TJOD Mayıs 2012)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm
eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

KONGRE KATILIMLARI

 • İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri, 5-8 Aralık 2019
 • Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongre 31 Ekim-2 Kasım 2019
 • 16th Ulusal Perinatoloji Kongresi 28 Eylül-1 Ekim 2017
 • 2017 International Pelvic Pain Society (IPSS) Meeting and 1st Congress of Society of Pelvic and Endometriosis 4-6 May,2017
 • 14th Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5-9 Ekim 2016
 • İstanbul Üniversitesi 5.Kadın Doğum Günleri 30 Nisan- 2Mayıs 2015
 • 9th Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongre 24-27 Eylül 2014
 • 3.TJOD Asistan Okulu 30Mayıs-1Haziran 2014
 • İstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 Şubat-1Mart 2014
 • 5th Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012
 • 4th Uluslarası Ankara Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012
KURS KATILIMLARI

1- Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri -1 “Obstetrik Aciller” 25 Mart 2017
2- İstanbul Üniversitesi 6.Kadın Doğum Günleri “ Perinatoloji Kursu “ 9-11 Aralık 2016
3- Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, 29-31 Ekim 2015
4- T.C.Sağlık Bakanlığı,İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü “Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitimi” 22

Temmuz 2015

5- T.C.Sağlık Bakanlığı,Halk Sağlığı Kurumu “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi” 9-11 Mart 2015

EK-2

6- International School of Surgery ve IMTC “ Taze Kadavrada Ürojinekolojik Pelvik Taban Cerrahi Uygulamalar
Kursu” 24-25 Ocak 2015

7- 9th Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Temel Obstetrik Ulrasonografi Kursu,24-27 Eylül
2014

8- İletişim Becerileri 19-20 Ekim 2011

Ebelik ve Hemşirelik Günleri Paneli “Anne ve Bebek Dostu Uygulamalarının Açılımı,Uygulanabilirliği ve Dönüşüm Süreci”
10 Mayıs 2017