• Meme Büyütme
  • Meme Dikleştirme
  • Meme Küçültme
  • Meme Rekonstrüksiyon
  • Ameliyatlı ve Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Yöntemleri 
  • Saç Ekimi

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Fransa'da ihtisas giriş sınavını kazanarak Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ihtisasina başlamış ve 1995 yılında Toulouse Paul Sabatier Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Servisi'nden ihtisasını almıştır.

Prof.Dr. Michel COSTAGLIOLA ve Prof. Dr. Jean-Pierre CHAVOIN'in öğrencisidir. Aynı yıl Fransız Plastik Cerrahlar Birliği ( Collège Français de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique) sınavını da başarıyla geçen Dr. ZEYBEK, Fransa'da Auxerre bölge hastanesinde çalışmış, askerlik görevini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi servisi ve muayenehane hekimliği olmak üzere, bir süre Türkiye'de görev yapmıştır.

Sonra tekrer Fransa'ya dönmüş ve Nancy Üniversite Hastanesi'nde çalışmıştır. 2010 yılında ONEP'te Prof. Dr. Onur EROL'un yanında "fellowship" yapan Dr. Zeybek çalışma zamanını Türkiye ile Fransa arasında paylaştırmaktadır  

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği