Op. Dr. Aybegüm KALYONCU AYÇENK

Op. Dr.
Aybegüm KALYONCU AYÇENK

Çocuk Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

Op.Dr.Aybegüm Kalyoncu Ayçenk 1985 yılında Ordu’da doğdu. 2003 yılında Özel Altaş Koleji Fen Lisesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2004 yılında Avustralya Melbourne Broadmeadows Kliniği’nde Aile Hekimliği üzerine bir süre gözlemde bulunmuş ve çalışmıştır. 

2011-2017 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi alanında ihtisas yaptı. İhtisas yılları itibariyle yıllık yapılan bütün ulusal kongrelere katılmış ve çeşitli uluslararası ve ulusal çalışmalar yapmıştır. Asistanlık yılları içerisinde, Marmara Üniversitesi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezi seftifika programını tamamlamıştır. 2017-2018 yılları arasında Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde mecburi hizmet görevini tamamlamıştır. 

Asistanlık ve uzmanlık yılları itibari ile laparoskopik ve minimal invaziv cerrahi konuları üzerine yoğunlaşmıştır. 2018’de Paris’te düzenlenen 19. Uluslararası EUPSA kongresinde pediatrik ve neonatal laparoskopik cerrahi teknikleri konusunda sertifika almıştır. 2019 itibari ile Ataşehir, Kadıköy, Şişli Florence Nightingale Hastanelerinde görev yapmaktadır.
   
İlgi Alanları:

 • Yenidoğan konjenital (doğumsal) anomalileri
 • Çocuk gastroenterolojisi (gastroözofageal reflü, gastrit, safra taşı, kolesistit, karaciğer kistleri, kolon ve rektum hastalıkları,  kabızlık)
 • Çocuk göğüs hastalıkları (pnömotoraks, ampiyem, şilotoraks, akciğerin kistik hastalıkları)
 • Çocuk ürolojisi (idrar ve gaita kaçırma, disfonksiyonel işeme, hidronefroz, vezikoüretral reflü, hipospadias)
 • Pediatrik ve neonatal laparoskopik cerrahi işlemler (laparoskopik fıtık, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, akut batın ameliyatları, yenidoğan pilor stenozu ameliyatı, over kist/kitle ameliyatı)  
 • Pilodinal sinüs (kıl dönmesi) minimal invaziv cerrahisi

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2019 Ataşehir, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 2017 - 2018 Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı - Mecburi hizmet
 • 2011 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı-Uzmanlık Eğitimi
 • 2010 - 2011 Ordu Toplum Sağlığı Merkezi- Pratisyen hekim
 • 2003 - 2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000 - 2003 Özel Altaş Fen Lisesi

 • Türk Tabipler Birliği - İstanbul Tabib Odası
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Diğer Yayınlar

Yüksek Lisans Tezi

Kalyoncu A., “Nörolojik defisitli çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığına cerrahi yaklaşım ve antireflü cerrahi yöntemlerinin sonuçları (Surgical approach and anti-reflux surgery results to gastroesophageal reflux disease in children with neurological defisits)” Marmara Üniversitesi, 2017

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kalyoncu A, Thomas DT, Abdullayev T, Kaynak A, Kastarli C, Mazican M, Dagli TE, Tugtepe H. Comparison of uroflow parameters in children with pure constipation versus constipation plus lower urinary tract symptoms. Scand J Urol. 2015 Dec;49(6):492-496. doi: 10.3109/21681805.2015.1059358. Epub 2015 Jul 3. PMID: 26139342
 • Çiçek Deniz N.*, Köksal Ş.**, Kuter N.**, Kalyoncu A.***, Tuğtepe H.***, Gökçe İ.*, Alpay H.*. Ureteropelvic Junction Obstruction Mimicking an Intraabdominal Mass in a Child. Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (2): 199-201. doi:10.5262/tndt.2016.1002.13
 • Karadeniz Cerit K, Kalyoncu A, Erbarut İ, Kıyan G, Dağlı TE. Laparoscopic approach for removing a coin trapped in Meckel's diverticulum. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Sep;23(5):438-440. doi: 10.5505/tjtes.2016.13265. PMID: 29052834
 • Thomas DT, Yener S, Kalyoncu A, Uluc K, Bayri Y, Dagcinar A, Dagli T, Tugtepe H. Somatosensory evoked potentials as a screening tool for diagnosis of spinal pathologies in children with treatment refractory overactive bladder. Childs Nerv Syst. 2017 Aug;33(8):1327-1333. doi: 10.1007/s00381-017-3393-2. Epub 2017 Mar 24. PMID: 28342118
 • Tugtepe H1, Thomas DT2, Ergun R3, Kalyoncu A4, Kaynak A5, Kastarli C6, Dagli TE7. “The effectiveness of transcutaneous electrical neural stimulation therapy in patients with urinary incontinence resistant to initial medical treatment or biofeedback.”. J.Pediatri. Urol. 2015 Mar 12. pii: S1477-5131(15)00077-7. doi: 10.1016/j.jpurol.2014.10.016.
 • Karadeniz-Cerit K, Ergelen R, Kalyoncu A, Toper H, Dağlı TE. Solid pseudopapillary tumor of the pancreas: a rare entity. Turk J Pediatr. 2014 May-Jun;56(3):310-2. PMID: 25341607

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Gursu Kiyan1, Kivilcim Cerit1, Aybegum Kalyoncu1, Yasemin Gokdemir2, Tolga Dagli11. “Thoracoscopic Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax” ESPES 4.Annuel Congress, Bratislava 2015
 • Abdullayev T.*, Ergun R.**, Valiyev N.*, Kalyoncu A.*, E Dağlı T.**, Tugtepe H.**. “Manual detorsion is a safe ad effective emergency treatment modality for testicular torsiın in boys” S11-8(PP), 27th Congress of the ESPU/2016-UK
 • Aybegum Kalyoncu1, Kivilcim Karadeniz Cerit2, Nilay Bas Ikizoglu3, Gursu Kiyan2. “Surgical Management of Gastroesophgeal Reflux in Children With Neurological Impairment”PW11-UG03. EUPSA 2018-Paris

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • K Karadeniz Cerit, A. Kalyoncu, T.E. Dağlı, G. Kıyan. “Çocuklarda Laparoskopik Yardımlı Anterograd Perkutan Gastrostomi”. CCD- 2013; 27-EK SAYI / SS107

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • A Kalyoncu Ayçenk*, K Karadeniz Cerit**, N Başikizoğlu***, TE Dağlı**, G Kıyan** “Nörolojik Defisitli Çocuklarda Gastroözofageal Reflü Hastalığına Cerrahi Yaklaşım ve Antireflü Cerrahi Yöntemlerinin Sonuçları”, SS-75. 36.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-İzmir-2018 Sözlü sunum
 • K Karadeniz Cerit*, A Kalyoncu*, M Yılmaz*, B Berk**, Ö Doğru**, G Kıyan*, T Dağlı*. “Spontaneous splenic rupture in a patient with congenital afibrinogenemia: when should we operate?” 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2017- Edirne-Poster
 • K Karadeniz Cerit*, A Kalyoncu*, N Veliyev*, N Eker**, G Tokuç***, T Dağlı*, G Kıyan*. “Pulmonary metastasectomy in children” . 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2017- Sözlü Sunum
 • A Kalyoncu*, K Karadeniz Cerit*, T Abdullayev*, R Ergelen**, T Dağlı*, G Kıyan*. “Çocukluk çağında toraks travma hastalarına yaklaşım”. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2016-KKTC (PEDURO) Sözlü Sunum
 • A Kalyoncu, K Karadeniz Cerit, M Yılmaz, G Kıyan, T Dağlı. “Dev koledok kisti: nadir bir olgu”. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2016- KKTC (PEDURO) Poster
 • T Abdullayev, R Ergün, M Yılmaz, A Kalyoncu, K Karadeniz Cerit, G Kıyan. “Multipl mıknatıs yutan bir olguda özofagus perforasyonu”. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2016- KKTC (PEDURO) Poster.
 • K Karadeniz Cerit*, A Kalyoncu*, N Eker**, G Tokuç**, R Asadov***, H Tuğtepe*, T Dağlı*, G Kıyan*. “İleri evre nöroblastom tanısında biopsi sonuçlarının analizi: açık veya iğne biopsi?”.34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2016- KKTC (PEDURO) Sözlü Sunum
 • K Karadeniz Cerit*, FND Kocaaslan**, A Kalyoncu*, R Ergün*, D Yalçın**, G Kıyan*, T Dağlı*. “Penetran travmaya sekonder gelişen nekrotizan fasiit için VAC tedavisi”. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2015-Antalya- Poster
 • Kuter N.*, Güven S.**, Kalyoncu A.***, Tuğtepe H.***, Alpay H.**. “On bir yaşında batında kitle: Her zaman malignite düşünülmeli mi?”.PS-41. 2. Marmara Pediatri Kongresi, Şubat/2015, İstanbul
 • G. Kıyan, K. Karadeniz Cerit, A.Kalyoncu, E. Erdem, F. Karakoç, TE Dağlı. “Subglottik Darlık Tedavisi” SS-119. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-2012-Ankara