Op. Dr. Alper Çalış Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Anorektal Cerrahi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 1997 
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi İhtisası

   1992 
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Ulusal Genel Cerrahi Kongresi En İyi Klinik Araştırma Ödülü (1996)

   • Türk Tabipler Birliği
   • European Institute of Telesurgery
   • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Preparation Methods and Bacterial Translocation, MedBull İstanbul 28(2): 15-20, 1995.
   • Management of Non-Iatrogenic Paediatric Vascular Injuries, International Journal of OrthopaedicTrauma 6: 70-73, 1996.
   • Çekum Tümörüne Bağlı İleokolik İnvajinasyon, Kolon Rektum Hast Derg 6:152-3, 1996.
   • The Effect of Resuscitaion on Bacterial Translocation due to Hemorrhagic Shock in Rats. MedBull İstanbul 29(1): 12-17, 1996
   • The Effect of Intestinal Transit Time on Bacterial Translocation. Klin Deney Cerrah Derg 4:61-4, 1996.
   • İntestinal Transit Zamanı ve Bakteriyel Translokasyon. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996, Antalya, bildiri.
   • Ekstrahepatik Kolestazda Bakteriyel Translokasyon: Safra Tuzu, Laktuloz, Glutamin Kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996, Antalya, bildiri.
   • Hemorajik Şok Oluşturulan Deneklerde Bakteriyel Translokasyon ve Sıvı Tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996, Antalya, bildiri (en iyi klinik araştırma ödülü).
   • Surgical Treatment of Adrenal Carcinoma. 9th Balkan Congress of Endocrinology and 24th Panhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism. Mayıs 1997, Yunanistan (poster). 
   • Abdominal Stab Wounds: The Role of Selective Management. Eur J Surg 164(1): 17-21, 1998.