Tanı Amaçlı İleri Onkolojik Görüntüleme Nedir?

Kanser tespiti en sık görüntüleme ile olur ve tespit edilen tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığı gelişmiş görüntüleme teknikleri ile anlaşılır. Bunu yaparken de hastanın en az radyasyona maruz kalacağı yöntemi seçmek gerekir. Kanser tespiti ya bir check up sırasında, ya da semptomatik bir hastada organa hedefli görüntüleme sırasında bulunur.

Tanı amaçlı kullanılan ileri onkolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Manyetik Rezonans (MR), tümör dokusunun patoloji görseline en yakın görüntüyü verir.

Diffüzyon MR Görüntüleme; Kötü huylu tümörlerde hücre çoğalması hızlı ve yoğun olduğundan ortamdaki hücre yoğunluğunu ölçerek iyi huylu kötü huylu tümör ayrımını yapmamızı sağlar.

Perfüzyon MR Görüntüleme; Damardan verilen kontrast madde ile tümör kanlanmasını ölçer ve tümör kanlanma oranını göstererek tümörün iyi huylu kötü huylu sınıflandırılmasını sağlar.

PET MR görüntülemede; tümör hücrelerinin glikoz tüketiminden yararlanılır. Glikoz işaretli radyoaktif madde ile tüm vücut tarama yapılabilir. PET her tümör tipinde ve organda duyarlı olmayabilir. PET ve MR ın aynı anda çekildiği ve tümör tanısında en hassas yöntem PET MR ile daha az radyasyon ile daha emin kanser teşhis edilir.

PET ve MR ın aynı anda çekildiği ve tümör tanısında en hassas yöntem PET MR ile daha az radyasyon ile daha emin kanser teşhis edilir.

Kanser tanısında Ultrasonografide kullanılan Elastografi ile kanserli dokunun diğer dokulardan farklı sertliği hesaplanarak tanı konur.