Kanser Evrelemesinde İleri Onkolojik Görüntüleme

Kanser evrelemesinde ileri onkolojik görüntüleme yöntemlerinden nasıl yararlanılır?

Kanser tanısından sonra tümörün organ sınırları dışına taşıp taşmadığı, lenf nodlarına ve kan yolu ile uzak organlara sıçrayıp sıçramadığının bilinmesi gerekir. Eğer tümör sadece organ sınırları dışına çıkmış ise ameliyat öncesi radyoterapi ve kemoterapi ile tümör küçültüldükten sonra ameliyat yapılabilir.

Tümörün sıçradığı organ bilinirse tümörün kendisi ve sıçradığı organdaki odaklar birlikte tedavi edilir. Tümörün organ sınırlarını aşıp aşmadığı en net MR ile görüntülenir, bunun için kullanılan cihazın 3 Tesla MR olması ve yüksek kanal sayılı anten ile çekim yapılması detayı artırarak tanı etkinliğini yükseltir.

Tümörün lenf nodlarına sıçraması PET görüntüleme ve Diffüzyon MR ile en etkin olarak tespit edilir. Tümörün uzak organ yayılımı tüm vücut görüntüleme ile kapsamlı olarak değerlendirilir.

Tüm vücut görüntülemede tüm organların ve tümör tiplerinin değerlendirildiği PET MR organ sınırı dışına, lenf noduna ve uzak organa kanser sıçramasını tek bir seansta görüntüleyen en gelişmiş görüntüleme yöntemidir.