İleri Onkolojik Görüntüleme

Kanserli hastada tedaviye yanıtın takibinde ileri onkolojik görüntülemeden nasıl faydalanılır?

Kanser tedavisinde yeni nesil hedefli ilaçlarının kullanılması, bu ilaçlara yanıtın en erken dönemde bilinmesi tedavinin devamı veya değişikliğinin yapılması kararının verilmesini sağlar. Tümör damarlanmasını azaltan Antianjiojenik ilaçlar tümörün kanlanmasını azaltarak beslenmesini engeller. Tümörün damarlanmasının ölçülmesi damardan kontrast madde verilmesini içeren Perfüzyon MR ile sağlanır.

Yeni geliştirilen bir Diffüzyon MR tekniği olan IVIM (Intravoxel Incoharent Motion) ise tümör damarlanmasını kontrast madde vermeden hesaplanmasını sağlar.

Tümör dokusunu öldüren hedefli tedavilerin etkisi sadece tümör boyutundaki değişikliklerle değerlendirilemez. Tümörün tedaviye olumlu yanıtı tümör boyutundaki değişimden önce hücre ölümü tespiti ile ölçülür. Tedaviden 2 hafta öncesine kadarki sürede Diffüzyon MR ve PET ile hücre ölümü tespit edilir. Bu her iki uygulamanın aynı anda yapılabildiği PET MR tedavi başarısını en erken gösteren görüntüleme yöntemidir.

MR Spektroskopi iyi huylu kötü huylu tümör ayrımını yapan bir MR tekniğidir, bu teknikle tedavi sonrası özellikle beyinde tedavi yanıtı erken dönemde tespit edilebilir.