Yararlı Bilgiler

Onkoloji hastalarında grup terapisinin önemine olan inancımızla, hastaların tıbbi tedavilerden kaynaklanan yaşam tarzlarına yansıyan değişikliklerin en aza indirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. şunu biliyoruz ki; kanser teşhisi konan, teşhis konma olasılığı veya geçmişte yakınlarını kanserden kaybetmiş olan hasta ve hasta yakınlarında olumsuz duygu ve düşüncelerin gelişmesi neredeyse kaçınılmazdır.

Kanser teşhisi, bireyde psikolojik sıkıntı, fiziksel acı ve geleceğe yönelik kaygıları düsündürmesi halinde hayatın en rahatsız edici ve moral bozucu olaylarından biri olarak tanımlanır. Bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal profiline aykırı hastalık tanısı almak, birey için zor bir yaşam olayıdır. Bu yaşam olayı, bireyin yaşam dengesi için bir takım tehditler, engeller içererek, duygusal krize neden olabilecek bir deneyimdir.

Birey bu aşamada, doğal sıkıntılarından olan kaygı ve yas tepkisinden tutun, kişisel bütünlüğünün tehdit edildiği düşüncesine kadar tepkiler gösterebilmektedir. Ayrılık endişesi, gelecek endişesi, ölüm korkusu, vücudun organ ve bölümlerinin zedeleneceği kaygısı, pişmanlık ve suçluluk gibi duygular, bireylerin zihinsel işlevine ve duygusal otonomisine sirayet ederek, hasta ve hasta yakınlarının sosyal yaşantılarını etkilemektedir.

Bu süreçte duygular karmakarışık bir hal aldığından, geçmiste kullanılan problem çözme becerileri etkisizleşebilir. Diyebiliriz ki; gerek duygusal gerekse zihinsel sorunların üstesinden gelebilmeleri için gerekli çözümler üretememeleri, anlaşılır bir durum sayılmalıdır. Teşhis konulan ilk tepkiler şok, inkar, öfke ile ifade edilir.

Bu tepkilerden sonra hasta ve hasta yakınlarının tedaviye ilişkin karar vermesi, uzun ve zorlayıcı olan tedaviler ile bas etme süreci baslar. Çünkü kanser, hastalar üzerinde uzun süre devam edebilecek ve hastaların hayatını ciddi şekilde etkileyerek yaşam kalitesini bozabileceği için, hasta ve hasta yakınlarının hastalığı kabul etmesi, uyum sağlama süreçleri, psikologların göz önünde bulundurdukları önemli aşamalardan biridir.

Uyum sürecinde tıbbi sanat terapisi olarak tanımladığımız grup terapisine; fiziksel olarak hasta, bedensel travmaya uğramış, ameliyat ya da kemoterapi gibi girişimsel tıbbi işlemlere maruz kalmış kişiler başvurabilir. Hasta ve hasta yakınlarının rahatsız olduğu anıların etkisini azaltmak için kullanılan sanat terapisinin bedensel hastalığı olan bireylerle yapılacak uygulamalar ile hastalığın varlığından bir süreliğine uzaklaşmaları amaçlanır. Ayrıca, hastalık ve yeti kaybını unutmalarını destekleyecek yaratıcı etkinliklerde bulunmaları sağlanarak, kısa sürede kişisel güçlerini tekrardan elde etmeleri hedeflenmektedir.

Yanlış: MR da çok yüksek radyasyon alıyorum.

Doğru: MR cihazında radyasyon yoktur, güvenle kullanılır.

Yanlış: Zaten kanser hastasıyım görüntüleme tetkiklerinde radyasyon alarak riskimi daha da artırmıyor muyum?

Doğru: Kanser hastalarında kullanılan radyasyon içeren görüntülemeler PET ve BT dir. Bu incelemelerde alınan radyasyonun kanser yapıcı etkisi 15-20 yıl içerisinde çıkabilir, genç erişkinler ve çocuklar için az veya hiç radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri tercih edilmelidir. MR ve PET MR en az zararlı görüntüleme yöntemleridir.

Yanlış: MR da kullanılan kontrast madde alerji yapar.

Doğru: MR kontrast maddesi alerji yapma olasılığı çok düşüktür.

Yanlış: Damardan kontrast madde verilmeden de tümör bulunur.

Doğru: Damardan verilen kontrast madde tümör kanlanmasını göstereceğinden BT ve MR da kontrastsız incelemede birşey görülmemesi tümör olmadığı anlamına gelmez.

Yanlış: Hamile isem MR cihazına giremem.

Doğru: İlk 3 ay dışında hamileler MR cihazına girebilir.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.