Omurga hastalıkları cerrahisi

  • Servikal, torakal ve lomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
  • Servikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
  • Omurga ve omurilik tümörleri

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz