Omurga Eğriliği

Skolyoz (omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelir ve farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. Skolyoz bir hastalık değil, bir durumdur.

Skolyoz daha çok ergenlik yaşlarında karşımıza çıkar ve erken dönemlerde müdahale edilmediği takdirde hem kozmetik hem de kalp ve solunum sistemi üzerinde telafisi zor hasarlara yol açabilir.

Düzenli takip edilmeli, gerekirse cerrahi tedavi ile eğrilik düzeltilmelidir.