Öktem sözel bellek süreçleri testi

Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz