Dr. Öğr. Gör. Zeliha TUNCEL

Dr. Öğr. Gör.
Zeliha TUNCEL

Anesteziyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

1997 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Öğr. Gör.  Zeliha Alıcıkuş Tuncel, Anestezioloji ve Reanimasyon ihtisasını 2003 yılında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde  tamamlamıştır.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başasistan olarak pediyatrik ve erişkin kalp cerrahisi anestezisi, yoğun bakım, ileri yaşam desteği ve intraoperatif  transözefagial ekokardiografi (erişkin/konjenital) konusunda çalıştı.

Dr. Öğr. Gör.  Zeliha Alıcıkuş Tuncel 2015 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Pediyatrik Kalp Cerrahisi, Anestezi ve Yoğun Bakımda çalışmaktadır.

İlgi Alanları:
 • Pediyatrik ve Erişkin Kalp Cerrahisi Anestezi
 • Yoğun Bakım
 • İleri Yaşam Desteği ve İntraoperatif  Transözefagial Ekokardiografi

  • Doğum Tarihi 1973
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2015 İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Pediyatrik Kalp Cerrahisi Anestezi ve Yoğun Bakım
 • 2003 Dr.Siyami Ersek GKD Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlık
 • 2003 - 2014 Dr.Siyami Ersek GKD Eğitim Araştırma Hastanesi Başasistan
 • 1991 - 1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. The Effects of Dexmedetomidine on Pulmonary Hemodynamics During Pediatric Cardiac Catheterization Turkan Kudsioglu, Reyhan Dedeoglu, Zeliha Alicikus, ilker Kemal Yucel, Nihan Yapici and Zuhal Aykac/ Exp Clin Cardiol Vol 20 Issue5 pages 2897-2897 / 2014

2.A comparison of preconditioning effects of propofol and desflurane on myocardial protection in cardiac surgery Ceren Köksal, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Yasemin Altuntaş, Zeliha Tuncel, Zuhal Aykaç. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(2):371-377

3.Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonunda kullanılan kapaklı kondüitlerin  erken ve orta dönem sonuçları Ali Rıza Karacı, Numan Ali Aydemir, Buğra Harmandar,A Şaşmazel, T Sarıtaş, Z Tuncel , Mehmet Salih Bilal,İbrahim Yekeler Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(4):689-698 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.140

4.Surgical treatment of infective valve endocarditis in children with congenital heart disease.  Karaci AR, Aydemir NA, Harmandar B, Sasmazel A, Saritas T, Tuncel Z, Yekeler I.  J Card Surg 2012 Jan;27(1):93-8. doi: 10.1111/j.1540-8191.2011.01339.x. Epub 2011 Nov 11.

5. Comparison of Parameters for Detection of Splanchnic Hypoxia in Children Undergoing Cardiopulmonary Bypass With Pulsatile Versus Nonpulsatile Normothermia or Hypothermia During Congenital Heart Surgeries.Ali Riza Karaci1, Ahmet Sasmazel1,*,Numan Ali Aydemir1, Turkay Saritas2,Bugra Harmandar1, Zeliha Tuncel3, Akif Ündar.  Artif Organs. 2011 Nov;35(11):1010-7. doi: 10.1111/j.1525-1594.2011.01378.x.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Does cardiopulmonary bypass affect the procalcitonin level? F Kalay,Y Biçer, S Şimşek,N Yapıcı, Z Alıcıkuş,G Gölcüklü,Z Aykaç Critical Care 2005,9 (supp 1) p:169 doi:10,1186/cc3232

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kalp Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Sedasyon: Deksmedetomidin, Midazolam/Fentanil ve Midazolam/Deksketoprofen Trometamolün Karşılaştırılması
Sezer Karabulut , Zeliha TUNCEL , Türkan Kudsioğlu , Filiz İzgi Coşkun, Nihan Yapıcı , Yasemin Altuntaş , Fatma Ukil , Hakan Nuraç , Mesut Öterkuş, Zuhal Aykaç GKDA Derg 19(4):191-198, 2013  doi:10.5222/GKDAD.2014.091

2.Hastanemizde Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postoperatif Mortalite ve Morbiditenin euroscore ile değerlendirilmesi Sinan Tıraş, Türkan Kudsioğlu, Zeliha ALICIKUŞ, Nihan Yapıcı, Filiz İzgi Coşkun, Yasemin Altuntaş, Soner Arslantürk, Zuhal Aykaç GKDA Derg 19(4):191-198, 2013  doi:10.5222/GKDAD.2014.106

3.Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Plazma NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Etkinliğinin Off-pump ve On-pump Kalp Cerrahisinde Karşılaştırılması.  Zafer Karadeniz, Zeliha TUNCEL, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Filiz İzgi Çoşkun, Hakan Nuraç, Ali Rıza Karaci, Sezer Karabulut, Fatma Ukil, Betül Öğütmen Zuhal Aykaç GKDA Derg 19(4):168-174, 2013 doi:10.5222/GKDAD.2013.1684.

4.Tek Akciğer Ventilasyonunda Rokuronyum ve Vekuronyumun Solunum Dinamiği ve Hemodinami Uzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Sibel BULUN , Turkan KUDSİOĞLU, Nihan YAPICI , Ayşın AYGUN, Zeliha TUNCEL,  Ilgaz DOĞUSOY, Tamer OKAY, Zuhal AYKAC GKDA Derg 18(1):11-17, 2012doi:10.5222/GKDAD.2012.011

5. Kardiyak Anestezide Solunum Devrelerinde Kullanılan Nemlendirici Tipi Önemli  mi? Yeşim BİÇER, Fatma KALAY, Nihan YAPICI, Veli MISTANOĞLU, Zeliha TUNCEL, Özlem YILMAZ, Zuhal AYKAÇ. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 10(4):142-146, 2004

6. Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Sevofluran ve Propofol Anestezisinin StresYanıt Üzerine Etkileri Zeliha TUNCEL, Yeşim BİÇER, Filiz İZGİ , Türkan ÇORUH, Gerçek ÇAMUR,Fatma KALAY, Yasemin ALTUNTAŞ , Asuman SÜZER , Uğur FİLİZCAN, Zuhal AYKAÇ  GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 10(4):129-136, 2004

7. Perkütan Trakeostomide Tek Adım Rotasyonel Dilatasyon Tekniği ile Çoklu Dilatatör TekniğininKarşılaştırılması Nihan YAPICI, Yeşim BİÇER , Zeliha TUNCEL, Fatma KALAY, Mehmet YILDIRIM , Bülent AYDEMİR , Tamer OKAY, Zuhal AYKAÇ GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 9:104-107, 2003

8. Kardiyopulmoner Baypass Kullanılmaksızın Kardiyak Stabilizatör Yardımıyla Koroner Arter Baypas Cerrahisi (ilk 100 hastanın sonuçları) G Abay, T Çoruh, Z Alıcıkuş, S Çimen, M Demirtaş, H Gerçekoğlu, F Bilgen, Z Aykaç Haydarpaşa kardioloji ve kardiovasküler cerrahi bülteni c:10 sayı:2 eylül 2002 68-72

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. E1. Numan Ali Aydemir, Buğra Harmandar, Ahmet Bolukçu, Ali Rıza Karacı, Ahmet Şaşmazel, Zeliha Tuncel, Mehmet Salih Bilal, İbrahim Yekeler, Ahmet Çelebi, 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Konjenital kalp hastalığı bulunan hastalarda uygulanan Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO)'nun sonuçları", 123 pp., Fethiye, Türkiye, 1-5 Mayıs 2013

2. Ahmet Bolukçu, Numan Ali Aydemir, Buğra Harmandar, Ali Rıza Karacı, Ahmet Şaşmazel, Zeliha Tuncel, Mehmet Salih Bilal, Reyhan Dedeoğlu, Ahmet Çelebi, İbrahimYekeler, 12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Erişkin dönemde total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi nedeniyle opere edilen 2 hastanın cerrahi tedavi sonuçları",132 pp., Fethiye,Türkiye, 1-5 Mayıs 2013

3. Konjenital Kalp cerrahisi uygulanan pediyatrik olgularda Hipoperfüzyon Takibinde Serebral oksimetri Kullanımı. F. Ukil, F. Çoşkun, T. Kudsioğlu, Z.Tuncel, S. Karabulut, B. Harmandar, N. Yapıcı N, Z. Aykaç .  19. GKDA ve YB kongre Kitapçığı Trabzon Mayıs    2013

4. Konjenital Kalp cerrahisi uygulanan pediyatrik olgularda Hipoperfüzyon Takibinde Serebral oksimetri Kullanımı. F. Ukil, F. Çoşkun, T. Kudsioğlu, Z.Tuncel, S. Karabulut, B. Harmandar, N. Yapıcı , Z. Aykaç . 19. GKDA ve YB kongresi Trabzon Mayıs 2013

Diğer Yayınlar

1.Derleme: Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım Zeliha TUNCEL , Şefika Türkan KUDSİOĞLU , Zuhal AYKAÇ  GKDA Derg 19(1):2-9, 2013

2.Derleme: Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraoperatif Transözefageal Ekokardiografi İle Değerlendirilmesi T Kudsioğlu, Z TUNCEL    GKDA Derg 17(3):55-63,2011

3. Olgu Sunumu: Fallot Tetrolojisi Tamirinden Sonra Görülen Aort Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografinin RolüTürkan KUDSİOĞLU , Zeliha TUNCEL , Filiz COŞKUN , Nihan YAPICI , Numan AYDEMİR ,Buğra HARMANDAR , Zuhal AYKAÇ GKDA Derg 18(1):18-21, 2012 doi:10.5222/GKDAD.2012.018