Dr. Öğr. Gör. Ayşegül ÖZ

Dr. Öğr. Gör.
Ayşegül ÖZ

Radyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2013 - 2016 Acıbadem Sağlık Grubu Uzman Doktor
 • 2009 - 2010 Cleveland Clinic, Department of Radiology Breast Imaging, Cleveland, ABD Gözlemci Araştırmacı
 • 2005 - 2010 Radyoloji Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
 • 2005 - 2010 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 2005 - 2016 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 1998 - 2004 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Ultrasonografi Derneği
 • Manyetik Rezonans Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • American Roentgen Ray Society
 • European Society of Radiology

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1- Tanısal Ultrasonografi. Rumack C, Wilson SR, Charboneau JW, LevineD. Güneş Tıp Kitabevleri. 2013. 4. baskı çevirisi. 52. Bölüm çevirisi. 

2- Pediatrik Toraks. Ayşegül Öz. TÜBA-TEÇEP 2013 Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) Alan Eserler Çeviri Ödülü: Tanısal Ultrasonografi, Cilt I-II, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek, 2013

1- TRD Yeterlilik Belgesi 2012

2- ÜDS 2011 İlkbahar Dönemi Puanı: 82.5

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Oz A, Oguz B, Karcaaltincaba M, Yilmaz M, Haliloglu M. “Incidentally detected congenital giant left atrial appendage aneurysm in a child: MRI findings”, JBR-BTR. 97, 30-32 (2014).

2. Aksu T, Oz A. “Intracardiac Thrombosis and Coronary-to-Pulmonary Artery Fistula with Pulmonary Embolism and Budd-Chiari Syndrome in Behçet's Disease: A Case Report”, Archives of Rheumatology (formerly Turk J Rheumatol). 28, 54-57 (2013).

3. Oz A, Demirkazik FB, Akpinar MG, Soygur I, Baykal A, Onder SC, Uner A. “Efficiency of ultrasound and ultrasound-guided fine needle aspiration cytology in preoperative assessment of axillary lymph node metastases in breast cancer”, J Breast Cancer. 15, 211-217 (2012).

4. Oguz KK, Kurne A, Oz A A, Taskiran A, Karabulut E, Karabudak R. A comparative assessment of cerebral white matter by magnetization transfer imaging in early- and adult-onset multiple sclerosis patients matched for disease duration. J Neurol. 257, 1309-1315 (2010).

5. Oz A A, Ozmen MN, Oguz KK, Akinci D, Yasavun U, Firat P. Diffuse fatty infiltration of the thyroid gland in amyloidosis: sonographic, computed tomographic, and magnetic resonance imaging findings. J Ultrasound Med. 29, 1251-1255 (2010).

6. Kurne A, Oguz K K, Oz A A, Yarar C, Duman O, Kurul SH, Serdaroglu A, Anlar B. Magnetic resonance imaging at first episode in pediatric multiple sclerosis retrospective evaluation according to KIDMUS and lesion dissemination in space criteria. Brain Dev. 32, 487-494 (2010).

7. Oz A A, Demirkazik FB. Floating Aortic Thrombus in a Patient with Non-Hodgkin’s Lymphoma. Diagn Interv Radiol.16, 63-65 (2010).

8. Oguz K K, A. Kurne, Oz A A, Karabulut E, Serdaroglu A, Teber S, Haspolat S, Senbil N, Kurul S, Anlar B. Assessment of Citrullinated Myelin by 1H-MR Spectroscopy in Early-Onset Multiple Sclerosis. AJNR. 30, 716-721 (2009).

9- Demirkazık FB, Oz A A, Cangır A, Akyol F, Hurmuz P, Kapucu LO, Emri S. Radiation-induced liver injury and foreign body reaction secondary to the diaphragmatic Teflon patch in an operated malignant pleural mesothelioma patient: CT, MRI and PET-CT findings. European Journal of Radiology Extra. 66, e85–e89 (2008).

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Oz A A, Oguz K K, Kurne A, Karabudak R. Assesment of Myelin by Magnetization Transfer Imaging in Juvenile- and Adult- Onset Multiple Sclerosis Patients Matched for Disease Duration. ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology) Antalya 2009. Oral Presentation.

2. Yurttutan N, Oz A A, Arıyurek M, Demirkazik F B, Akpinar M G. Multidetector computed tomography findings in typical and atypical thoracic tuberculosis. 7th Balkan Congress Istanbul 2009. Oral Presentation.

3. Ozcan U A, Oz A, Ulus S. The role of apparent diffusion coefficient (ADC) and relative ADC in the evaluation of breast masses. DOI: 10.1594/ecr2014/C-1749. ECR Wien 2014. EPOS.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. Aksu T, Selcuk H, Oz A A, Selcuk T. Intrapericardial bullet, Original imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 37, 145 (2009).

2. Aksu T, Güler E, Tufekcioglu O, Oz A A. Multiple thrombus formation in the right atrium and inferior vena cava mimicking myxoma, in a patient with recurrent pulmonary thromboembolysm,: A case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 36, 555-557 (2008).

3. Aksu T, Duyuluer S, Oz A A, Turkvatan A. Aort Dissection in a Patient with Isolated Right Arm Pain. MN Kardiyoloji. 15, 195-197 (2008). 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Öz A A, Dr. Demirkazık FB. Non-Hodgkin Lenfomalı Hastada Aortada Yüzen Trombüs. Ekim 2007, TurkRad 2007. Poster

2. Öz A A, Dr. Demirkazık FB, Cangır A, Akyol F, Hurmuz P, Kapucu LO, Emri S . Opere Malign Plevral Mezotelyoma Hastasında Radyasyona Bağlı Karaciğer Hasarı ve Diafragmatik Yamaya Sekonder Yabanci Cisim Reaksiyonu. Ekim 2007. TurkRad 2007. Poster

3. Öz A A, Ciftci T, Akıncı D, Özmen MN, Akhan O. Floroskopi Kılavuzluğunda Retrograd İleoüreteronefrostomi Kateteri Yerleştirilmesi. Ekim 2007, TurkRad 2007. Sözlü Bildiri.

4. Öz A A, Ergen FB, Dr. Ayvaz M. Benign Yumuşak Doku Tümörleri. Kasım 2008. TurkRad 2008. Poster
5. Öz A A, Ergen FB, Ayvaz M. Malign Yumuşak Doku Tümörleri. Kasım 2008. TurkRad 2008. Poster 

6. Ballı Ö, Oğuz KK, Öz A A, Kurne A, Karabulut E, Anlar B. Juvenil Başlangıçlı Multiple Sklerozda 1H MR Spektroskopi “İmmatür Myelin Göstergesi Olarak Sitrülinin Araştırılması”. Kasım 2008. TurkRad 2008. Sözlü Bildiri

7. Öz A A, Yurttutan N, Ariyurek M, Demirkazik FB, Akpinar MG. Tipik ve Atipik Toraks Tüberkülozunda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi. TurkRad 2009. Poster

8. Öz A A. Demirkazık FB, Akpınar MG, Baykal A. Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu İle Değerlendirilmesi. TurkRad 2009. Sözlü Bildiri. 

9. Taşkıran A, Oğuz KK, Kurne A, Öz A A, Karabulut E, Karabudak R. A Comperative Assessment of Cerebral White Matter by Magnetisation Transfer Imaging in Early and Adult Onset MS Patients Matched for Disease Duration. 45th National Neurology Congress. Norokongre 2009. Sözlü Bildiri.

10. Öz A A, Oğuz B, Karcaaltincaba M, Ozer S, Yilmaz M, Haliloglu M. Dev Sol Atrial Appendiks Anevrizması. TurkRad 2010 . Poster.

11. Özcan UA, Öz A, Ulus S. Abstract no:0094. Meme lezyonlarının difüzyon ağırlıklı MRG ile değerlendirilmesinde ADC ve rölatif ADC'nin rolü. Meme kanserinde yeni yaklaşımlar eğitim toplantısı İstanbul 2014. Poster

12. Öz A, Yıldız ME, Dinçer A, Bozbaş A, Kutsal NE, Kırımlıoğlu H. Granülomatöz Hepatit Atipik MRG Bulguları. No: PS-0774. TurkRad 2014. Poster.

13. Öz A, Yıldız ME, Bozbaş A, Kutsal NE, Tözün N, Özveri E, Gök H, Ertem M, Sav AM. Paraduedonal Pankreatit; US, BT ve MRG bulguları. No: PS-0772. TurkRad 2014. Poster.

Diğer Yayınlar

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler, çeviriler

Tanısal Ultrasonografi. Rumack C, Wilson SR, Charboneau JW, LevineD. Güneş Tıp Kitabevi. 2013. 4. baskı çevirisi. 52. Bölüm çevirisi. Pediatrik Toraks. Ayşegül Öz