Odyoloji Uzmanı Gül OKUMUŞOĞLU Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Kulak Burun Boğaz

Özel İlgi Alanları
 • İşitme
 • Vertigo

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2011-2013
   Maltepe Üniversitesi,İstanbul
   Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans

   2005-2007
   Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
   Halkla İlişkiler Bölümü Ön Lisans

   2004-2007
   Marmara Üniversitesi,İstanbul
   Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Bölümü
   Yüksek Lisans

   1997-2001
   Hacettepe Üniversitesi, Ankara
   Psikoloji Bölümü Lisans • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • - II. Ulusal Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2004
   • - Acıbadem-Harvard Tıp Günleri Mayıs 2005
   • - III. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2006
   • - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu III (İşitme Cihazları & İmplantlar)
   • - 4. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji, Odyoloji Kongresi Kasım 2007
   • - Marmara Üniversitesi Odyoloji Toplantısı Objektif Ölçümler ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu Şubat 2015
   • - VII. World Hearing Aids and Implants Symposium Ekim 2015
   • - 8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Ekim 2016
   • - 9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi Aralık 2017
   • - 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Ekim 2018
   • - 9. Uluslararası İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu Ekim 2019
   • - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Ana Bilimdalı Odyoloji Bölümü Yüksek Lisans Tezi: ASSR (Audiotory Steady State Responses) Ölçümlerinde MASTER veIHS Sistemlerinin Karşılaştırılması.
   • - Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilimdalı Gelişim Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Tezi:Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde İşitme İmplantı Kullanmanın Zihinsel ve Dil Gelişimine Etkisi.