Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi / Bölümler

Obezite tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Bu klinik ve laboratuvar bölümlerinin uzmanları hastanın ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında takibinde birlikte hareket ederler. Bu yaklaşımla Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezimizde yer alan bölümler şöyledir: 

Genel Cerrahi Bölümü:

Hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesinden ameliyat sonrası uzun süreli takibine kadar üstlenen Genel Cerrahi Uzmanı obezite ve metabolik cerrahinin ekip lideridir. Hastalar ameliyat öncesi birçok klinisyenin katıldığı geniş bir ekip tarafından değerlendirilir. Bu aşamalarda uyumu sağlayan, aynı şekilde ameliyat sonrası bakımı da koordine eden yine Genel Cerrahi uzmanlarıdır. Hastaların ameliyatları bu bölümde görevli endokrin ve metabolik cerrahi deneyimi olan genel cerrahlarca gerçekleştirilmektedir.  
   
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü: 

Obez kişinin değerlendirilmesinde "olmazsa olmaz" branşlardan biri de "Endokrinoloji"dir.  Çünkü obez kişide altta yatan hormonal dengesizlik söz konusu ise, bu sorun giderilmeden yapılacak her türlü cerrahi işlem başarısız olacaktır.
Bu nedenle hastaların öncelikle hormonal ve metabolik yapısına bakılması, bir sorun varsa giderilmesi oldukça önemlidir.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğimizde her hastamızın hormonal sistemi kontrol edilmekte, bir düzensizlik tespit edilirse gereken tedavi uygulanmaktadır. Aynı şekilde Endokrin ve Metabolizma uzmanları ameliyat sonrası takipte de aktif yer almaktadır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü: 

Obez kişinin beslenme alışkanlığının ameliyat öncesi ortaya konabilmesi ve ameliyat sonrası da yeni duruma adapte olabilmesi ancak beslenme ve diyetetik uzmanının da bulunduğu multidisipliner yaklaşım ile mümkündür. 

 Klinik tecrübelerimize dayanarak; diyetisyen gözetiminde hastaların ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarına adapte olmasının son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca obez kişileri için izlenecek tedavi yönteminin belirlenmesinde diyetisyen tarafından değerlendirme de büyük önem taşımaktadır. Kişinin artık diyetle kilo veremediğine kanaat getirilmesi, tek çarenin cerrahi işlemden fayda görme olduğu düşünülen durumlarda diyetisyen tarafından yapılacak değerlendirme bu açıdan gereklidir. Hastaların ameliyat sonrası erken ve geç dönemde uygun bir diyetisyen desteğiyle takibi de çok önemlidir, aksi takdirde verilen kiloların tekrar geri alımı mümkün olabilmektedir. 

Gastroenteroloji Bölümü: 

Gastroenteroloji uzmanının da merkezimizde önemli görevleri vardır. Bunlar, hastanın ameliyat öncesi karaciğer de dahil gastrointestinal sistem açısından bir engelinin olup olmadığını kontrol etmek, ameliyat öncesi endoskopi ile midede herhangi bir bozukluğun olup olmadığının belirlenmesi ve hastanın ameliyat sonrası takibinde yer almaktır. 

obezite
Psikiyatri/Psikoloji Bölümü: 

Obez kişinin psikolojik durumunun değerlendirilmesi her açıdan önemlidir. Öncelikle altta yatan psikiyatrik bir durum olup olmadığının belirlenmesi ve varsa tedavilerin yapılması gerekir. Bunun dışında, hastanın yapılacak ameliyatı hekimlerin anlattığı şekilde tam olarak kavradığının, ameliyat sonrası süreçte obezite merkezi hekim ve çalışanlarıyla uyumlu olabileceğinin yani hastanın psikolojik durumunun bu ameliyata izin verdiğinin psikiyatri uzmanı tarafından onaylanması, ya da buna yönelik ameliyat öncesinde gerekli tedavilerin ve görüşmelerin yapılması gereklidir. Merkezimizde hastalarımıza ameliyat sonrası da psikoloji desteği devam ettirilmektedir. 

Kardiyoloji Bölümü: 

Obez hastaların yaşları ne olursa olsun kardiyovasküler riski arttığından ameliyat öncesi mutlaka kardiyoloji bölümü tarafından değerlendirilmeleri ve gerekli testlerin yapılması uygundur. Merkezimizde hastalar bir kardiyoloji uzmanı tarafından ameliyat öncesi uygunluk açısından değerlendirilmekte, EKG, ekokardiyografi ve gerekirse diğer testlerin yapılması sağlanmaktadır. 

Göğüs Hastalıkları Bölümü: 

Hastaların sıklıkla solunum problemleri de klinik tabloya eşlik etmektedir. Bunlardan en sık görülen uyku apnesi sendromudur ve bunun ameliyat öncesi iyi değerlendirilmesi ve gerekli tedavilerin önceden belirlenmesi çok önemlidir. Yine obezite kaynaklı diğer solunum sistemi bozukluklarının da hem muayene hem de solunum fonksiyon testleri gibi testlerle değerlendirilmeleri bu bölümde yapılır. 

Anesteziyoloji Bölümü:

Ameliyatı planlanan kişinin ameliyat ile ilgili risklerin ortaya konması amacıyla değerlendirilmesi büyük önem arz eder. Ameliyat aşamasına gelen kişilerin detaylı değerlendirilmesi ameliyat sırası ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları önlemede/ en aza indirmede büyük katkı sağlamaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü:

Ameliyat için başvuran hastalarımız aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından değerlendirilmekte ve hem ameliyat öncesi hem de sonrasında, hastanede yatarken ve hastaneden çıktıktan sonra fizyoterapi uygulamaları ve medikal egzersiz uygulamaları yaptırılmaktadır. 

Radyoloji Bölümü: 

Radyoloji uzman hekimlerinin, hastanın ameliyat öncesi hazırlığında ağırlıklı payı vardır. Bunlar hastaların ameliyat öncesi ultrasonografileri, dolaşım sorunlarının anlaşılması için venöz Doppler incelemeleri, direk grafileri gibi hazırlıklar dışında, hastanın ilk beslenmesinden önce mide pasaj grafisinin çekilmesi ve değerlendirilmesidir. 

Laboratuvar Bölümü (Biyokimya ve Mikrobiyoloji): 

Hastaların obezite ameliyatları için değerlendirilmesi sırasında  check-up’tan çok daha kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Bu kapsamlı testlerin yapıldığı laboratuvarımızda; ameliyat öncesinde, hastanın yatışı sırasında ve sonrasındaki testler yapılmaktadır. 


   

Obezite İçin Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart