Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi / Bölümler

Obezite tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşımla Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezimizde yer alan bölümler şöyledir:

Genel Cerrahi Bölümü:

Dahili Bölümlerce değerlendirilen ve konsey kararında cerrahi işlemden fayda göreceğine karar verilen kişilerin ameliyatları, bu bölümde görevli endokrin ve metabolik cerrahi deneyimi olan genel cerrahlarca gerçekleştirilmektedir.    
   

Gastroenteroloji Bölümü: 

Gastroenteroloji uzmanının iki önemli görevi vardır. Birincisi obez kişinin ameliyat öncesi değerlendirilmesi esnasında, midenin yapısal bir bozukluğunun mide iç zarı (mukoza) hasarının olup olmadığının tespiti (-ki bu endoskop ile olur), ikincisi ise ameliyat esnasında tüp haline getirilen midenin ya da mini-gastrik by-pass denilen ameliyat esnasında birleştirme yapılan bölgenin içeriden yine endoskopik inceleme ile görüntülenmesidir. 
Şayet ameliyat sonrası istenmeyen bir sonuç ortaya çıkarsa yemek borusu ile mide pasajının sağlanması için endoskopik olarak bu bölgeye  stent koyma işlemi de yine gastroenterologlarca yapılmaktadır.


Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü: 

Obez kişinin değerlendirilmesinde "olmazsa olmaz" branşlardan biri de "Endokrinoloji"dir.  Çünkü obez kişide altta yatan hormonal dengesizlik söz konusu ise, bu sorun giderilmeden yapılacak her türlü cerrahi işlem başarısız olacaktır.

Bu nedenle hastaların öncelikle hormonal yapısına bakılması, bir sorun varsa giderilmesi oldukça önemlidir.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğimizde her hastamızın hormonal sistemi kontrol edilmekte, bir düzensizlik tespit edilirse gereken tedavi uygulanmaktadır.     


Beslenme ve Diyetetik Bölümü: 

Obez kişinin beslenme alışkanlığının ameliyat öncesi ortaya konabilmesi ve ameliyat sonrası da yeni duruma adapte olabilmesi ancak beslenme ve diyetetik uzmanının da bulunduğu multidisipliner yaklaşım ile mümkündür. 
Klinik tecrübelerimize dayanarak; diyetisyen gözetiminde hastaların ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarına adapte olmasının son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. obezite

Ayrıca obez kişileri için izlenecek tedavi yönteminin belirlenmesinde diyetisyen tarafından değerlendirme de büyük önem taşımaktadır. Kişinin artık diyetle kilo veremediğine kanaat getirilmesi, tek çarenin cerrahi işlemden fayda görme olduğu düşünülen durumlarda diyetisyen tarafından yapılacak değerlendirme bu açıdan gereklidir.


Psikoloji Bölümü: 

Obez kişinin psikolojik durumunun değerlendirilmesi 2 açıdan önemlidir:

1- Yemek yeme kişide takıntı halinde midir? Bunun ortaya konması gerekir.  
2- Obez kişi psikolojik sorunları nedeniyle psikiyatrik tedavi altında mıdır?Çünkü kullanılan bazı antidepresan ilaçlar beyinde tokluk merkezini baskılayabilmekte ve kişide bu nedenle obezite gözlenebilmektedir.

Bu durumların  psikiyatri uzmanınca belirlenmesi gerekir. Obezite cerrahisinden fayda görmesi düşünülen kişide psikiyatrik sorun olmamalıdır. Ya da var ise öncelikle bu sorunun giderilmesi daha sonra cerrahi tedavinin gündeme alınması idealdir.  

Anesteziyoloji Bölümü:

Ameliyatı planlanan kişinin; ameliyat ile ilgili risklerin ortaya konması amacıyla değerlendirilmesi büyük önem arz eder. Ameliyat aşamasına gelen kişilerin detaylı değerlendirilmesi ameliyat sırası ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları önlemede/ en aza indirmede büyük katkı sağlamaktadır. 


Obezite İçin Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart