Obezite cerrahisi tetkikleri

Obezite cerrahisinden önce hastalarımız detaylı incelemeden geçerler. Ameliyat olmalarını engelleyecek ya da ameliyatı riskli kılacak herhangi bir etken bulunmazsa operasyona dahil edilirler.

Obezite cerrahisinden önce hastalar; endokrinoloji, psikiyatri, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarınca değerlendirilir. 

Cerrahi öncesi yapılan tetkikler şöyle sıralanabilir:

  • Kan testleri
  • İdrar testleri
  • Kardiyolojik testler (EKG, ekokardiyogrfi, gerekirse daha ileri tetkikler)
  • Akciğer sağlığını değerlendirildiği; solunum fonksiyon testleri
  • Endoskopi
  • Üst batın (karnın üst tarafı) ultrasonografi

 Bu tetkiklere ilaveten gerekli görüldüğü takdir de daha ileri testler de uygulanabilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz