Obezite açısından psikolojik değerlendirme

Obezitenin gelişiminde sadece çevresel ve genetik faktörler değil, psikolojik faktörler de rol oynayabilmektedir.

Depresyon obezite ile ilişkili psikolojik sorunların başında gelmektedir. Depresyon ve anksiyete (kaygı bozukluğu) nedeniyle obezitenin tetiklendiği ya da tersi olarak obez olan kişilerde depresyonun ortaya çıkabilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca obez kişilerde duygu-durum, anksiyete, somatoform ve yeme bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkma olasılığı sağlıklı kişilere göre daha yüksektir.

Obezite açısından kapsamlı psikiyatrik muayene, risk faktörlerinin ve karakter özelliklerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak hastaya en uygun tedavi planına karar verilmesi izlenen adımlardır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz