Obezite açısından hormonal ve metabolik durumun değerlendirilmesi

Obez olan kişilerde hormonal dengesizler ve metabolik düzensizlikler gözlenebilmektedir. Bunların tetkik edilmesi için çeşitli laboratuvar testleri yapılır ve sonuçlar endokrinologlar tarafından değerlendirilir.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezimizde yapılan tetkikler şöyle sıralanabilir:

  • Açlık kan plazma glukozu (AKŞ)
  • Tam idrar analizi
  • Açlık serum lipid profili (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, total kolesterol/HDL-kolesterol oranı ve trigliserid)
  • Serum ürik asit ölçümü. Yaşlılarda ilaveten BUN ve kreatinin düzeyleri ölçümü
  • Karaciğer enzimleri (ALT, AST, GGT, ALP) ölçümü (yüksek bulunursa USG ve biyopsi yapılması gerekebilir)
  • EKG ve gerekirse ileri kardiyovasküler inceleme yapılması
  • Gerektiğinde obezite nedeni olabilecek hastalıklara ve obezite ile ilişkili durumlara ait laboratuvar incelemeleri: Örneğin, "hipotiroidi"den şüpheleniliyorsa serum TSH düzeyinin ölçülmesi, Cushing sendromu veya hipotalamik hastalık şüphesi varsa ilgili hormonların değerlendirilmesi
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz