Nörolojik Bilimler Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Nörolojik Bilimler Merkezinde nöroloji, nöroşirürji, nöroradyoloji ve diğer medikal branşlardan hekimlerin birlikte hizmet verdiği multidisipliner ekip anlayışıyla hizmet verilmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde bulunan tüm hastanelerimizde öncelikli hedefimiz nörolojik bilimler kapsamında toplumda en sık görülen cerrahi ve medikal hastalıklarda öngörülebilecek tüm tedavi yöntemlerinin hastalarımıza ulaştırılabilmektir.

Nörolojik hastalıklar içinde sık rastlanan hastalıklardan birisi epilepsidir. Epilepsi hastalığının toplumda daha yaygın bilinen adı "sara" hastalığıdır.

Nörolojik Bilimler Merkezimiz kapsamında epilepsi hastalarımız, konusunda uzman epileptolog (epilepsi hastalığı ile ilgili eğitim almış nörolog), nöroşirürjiyen ve nöropsikiyatristten oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Nörolojik Bilimler Merkezinde "Epilepsi Ünitesi"nde epilepsi tanısı için kullanılan klasik EEG cihazlarının üstün teknolojik destek ile geliştirilen telemetrik incelemeler ve video-EEG monitorizasyon incelemeleri epilepsi hastalarının daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Epileptik hastalarının yaklaşık % 25'de uygun ilaç kullanımına karşın nöbetler kontrol altına alınamamaktadır. Bu durum ilaç tedavisine dirençli epilepsi olarak adlandırılır. Nörolojik Bilimler Merkezimizde bu tip seçilmiş hastalarda epilepsi cerrahisi uygulanabilmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Nörolojik Bilimler Merkezinde "Alzheimer ve Demans Poliklinik ve Laboratuvarı"ndaa Alzheimer tipi demansın yarattığı hafıza ve davranışsal sorunlara yönelik güncel tedavi yaklaşımları ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır.

Demans Polikliniğimizde Alzheimer hastalığı dışında diğer tedavisi mümkün ve demansa yol açan hastalıklar da yoğun bir şekilde araştırılmakta ve tedavi edilmektedir.

Nörolojik bilimler Merkezi kapsamında hizmet veren "Parkinson ve Hareket Bozuklukları Polikliniği"nde parkinson ve diğer hareket bozuklukları olan hastalara hem medikal hem de güncel cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Merkezimiz kapsamında uzun süredir hizmet vermekte olan "EMG Laboratuvarımız" da kas ve sinir hastalıkların tanısında önemli bir yeri olan EMG ve sinir ileti hız değerlendirmeleri yapılmaktadır.

nöroloji merkezi

Baş ağrısı ve baş dönmesi her insanın hayatında en az bir kez şikayet edebileceği çok sık görülen ve bazen dramatik sonuçları olabilen iki nörolojik yakınmadır. Çoğunlukla selim durumlara işaret etseler de bazen önemli hastalıkların habercileri olabilirler. Acil polikliniklere en sık başvuru nedeni olan bu yakınmalarda iyi yapılandırılmış, multidisipliner bir tanı ve tedavi yaklaşımı gerekmektedir. Bu iki yakınmanın tanı ve tedavisine yönelik "Baş Ağrısı Polikliniği" ve "Vertigo Polikliniği" Nörolojik Bilimler Merkezimiz kapsamında diğer iki polikliniğimizdir.

Beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin kanamasına bağlı ortaya çıkan inme (stroke, beyin felci, beyin krizi vs) toplumda sakatlığa yol açan hastalıklar içinde birinci sırada yer almaktadır.İnme riski yaşla beraber artar ve bugün için önlenebilir tek nörolojik hastalıktır. Aniden ortaya çıkan bu hastalıkta ilk 6 saat içinde tanı konulması ve tedaviye başlanması hayati öneme sahiptir.

Bütün bu özel tanı ve tedavi hizmetleri dışında, Group Florence Nightingale Hastanelerinde genel ve 24 saat hizmet veren acil nöroloji poliklinikleri ile halkımıza hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.