Nörolojide PET MR

Alzheimer/Demans/Nörodejeneratif Hastalıklar

Fonksiyonel MR (fMR) ve difüzyon tensor görüntüleme gibi MR'daki yeni kantitatif teknikler, kognitif bozukluk veya demans şüphesi olan hastalarda beyin morfolojisini daha doğru bir şekilde ölçebilir. PET görüntüleme, bu hastalıkların değerlendirmesinde oturmuş bir tanı aracıdır. PET MR kombinasyonu, kognitif bozukluk veya demans şüphesinin nedenlerinin tanılanmasını iyileştirir.

Epilepsi

MR ve PET kombinasyonu, beyindeki nöbetlerin nedenini ve lokalizasyonunu değerlendirmede doktorlara yardımcı olacak tamamlayıcı bilgiyi sağlar.

Beyin Aktivasyon İncelemeleri

Eş zamanlı PET MR, Parkinson hastalığı gibi beyin aktivasyonu bozukluklarının tanısını iyileştirebilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz