Nöro-onkolojik cerrahi

  • Beyin tümörleri
  • Glial tümörler
  • Meningiomalar
  • Hipofiz bezi tümörleri
  • Metastatik beyin tümörleri
  • Kafa kaidesi tümörleri
  • Pontoserebellar köşe tümörleri
  • Pineal tümörler
  • Ventrikül içi tümörler

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz