Mukozis fungoides

Mukozis fungoides; derinin T hücreli lenfomasıdır. Başlangıç belirtileri gözlenmesi ve histolojik olarak tanının koyulması uzun bir süre alabilir. Tanı için çoğunlukla tekrarlayan biyopsiler gerekebilmektedir.

Mikozis fungoides de ilerleme süresinde en önemlisi hastalığın evresi ve klinik bulgulardır. Bu hastalıkta ilerleme çok yavaştır ve yıllar içinde olur. Sadece cilt bulguları olan lenf nodu ve uzak organ tutulumu olmayan hastalarda ilerleme 12 yıl gibi bir süreyi bulur ve bu dönemlerde tedaviye çok iyi yanıt verir. Deride tümör olursa ilerleme daha hızlıdır, ve 4 yıl içinde ilerleyebilir. Bu süreçte tedaviye yanıt azalır. Lenf nodu ve organ tutulumu varlığında ilerleme hızlıdır. Tedaviye yanıt azdır bu sebeple biyopsi ile erken teşhis MF de çok önemlidir.

Yaşam Kalitesi: Yama- plak döneminde kaşıntı dışında yaşam kalitesine negatif bir etkisi yoktur. Fakat ileri dönemlerde lenf nodu ve iç organ tutulumu olursa halsizlik, kan değerlerinde değişiklikler ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya bağlı enfeksiyona yatkınlık yapar.

Hastaların değerlendirilmesinde üç tutuluş önemlidir. Bunlar:

Deri
Lenf nodu
Periferik kandır.

Her biri tutuluş için göz önüne alınması gerekenler ise:

Tümör yükü
A tipi
Bağışıklık sisteminin durumudur.

Hastanın değerlendirilmesinde tutulan organa göre yapılacaklar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Deri tutulumunda:

Etkilenen vücut yüzeyi
Rutin histoloji
İmmunfenotipleme
T-hc reseptörleri için PCR

Periferik kan için:

Tam kan sayımı
Periferik yayma
İmmunfenotipleme

Lenf nodu tutulumu için:

Palpasyon
BT (IA-IB dışında)
Biyopsi

Mukozis fungoides nasıl tedavi edilir?

Tedavideki amaç; tümör yükünün azaltılması, semptomlarda/belirtilerde gerileme sağlanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Bazı hastalarda ise tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Mukozis fungoideste tam iyileşme elde edilemese bile hastalığı kontrol altında tutmak, enfeksiyona engel olmak, sistemik tedavi yan etkilerini önlemek önemlidir.

Mukozis fungoidesin tedavisinde hastalığın evresi, klinik bulgular, hastanın yaşı ve genel durumu göz önüne alınır.

Tedavide kullanılan yöntemler:

  • Deri içine kortizon enjeksiyonu
  • Topikal kemoterapi
  • Topikal retinoik asit
  • Topikal kortikosteroid
  • Fototerapi
  • Fotokemoterapi
  • Fotodinamik tedavi
  • Puva
  • Radyoterapi
  • Sistemik kemoterapi ilaçları
Paylaş

Tetkik ve Uygulamalar

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart