Muga ve gated muga

İşaretli eritrositlerin kalp boşluklarında dağılması sağlandıktan sonra EKG ile eşleştirilerek kalp ejeksiyon fraksiyonu, kalp duvar hareketleri ve kantitatif olarak ED ve ES kalp atım volümü ölçümlerinin yapıldığı yöntemdir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz