Moleküler patoloji ve genetik testleri

Günümüzde, birçok kanserin tanı, tedavi ve izleminde, kanser hücrelerinde oluşan hücresel ve genetik değişikliklerin bilinmesi, tedavide başarı için bir zorunluluktur. Kanser gelişimine kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde bulunabilen genetik değişikliklerin belirlenmesi, bazı kanserler daha ortaya çıkmadan, erken dönem önlemlerin alınabilmesi için son derece önemlidir.

Florence Nightingale Moleküler Patoloji ve Genetik bölümü, kanserlerin tanı, tedavi, izlem ve önlenmesinde doğru patoloji-genetik test sonucunu vermek ilkesiyle yapılandırılmıştır.

Bu amaçla;

 • Testlerin doğru materyalde çalışılabilmesi için klinik-patoloji-genetik bölümleri birlikte çalışmaktadır.
 • Yeni nesil teknolojik alt yapıya sahip, kalite standartlarına uygun laboratuvarları bulunmaktadır.
 • Çok sayıda test çalışılmaktadır. Bazı tümörler için birden fazla testin bir arada değerlendirildiği test panelleri bulunmaktadır.
 • Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, alanında yetkin uzman kadroya sahiptir.
 • Moleküler test sonuçları patoloji sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir, raporlanır.
 • Kanserlere kalıtsal yatkınlığın belirlenebilmesi için, genetik test yaptırmak isteyen hastalara, ilgili branş uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından, genetik test öncesi ve sonrası ayrıntılı genetik danışmanlık verilir.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde hizmet sunan Moleküler Patoloji ve Genetik bölümünde, Dünya’da kabul görmüş kılavuzlara dayanan, tanı, tedavi ve takibe yönelik moleküler testler yapılmaktadır. Bu testler, kanda yapılabileceği gibi, tümör dokusunda da çalışılabilmektedir.

Solid tümör örneklerinde süreç;

Tümör dokusunda çalışılan her olguda tümörün histolojik tipine ya da alabileceği tedaviye göre tek tek (örneğin mide, meme kanserinde HER 2 testi) ya da çoklu panel testleri (örneğin akciğer kanseri paneli) şeklinde uygulanmaktadır.

Örnekler önce Patoloji Bölümü’ne gelir. Bazı olgular sadece Patoloji’de İmmunhistokimya (İHK) ya da İn Situ Hibridizasyon (İSH) yöntemleriyle çalışılır. Bu testlerin başlıcaları şunlardır:

 • HER 2 (İHK ve İSH)
 • MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE (İHK: MLH1,MSH2,MSH6,PMS2)
 • MEME KANSERİ PANELİ (İHK: ER,PR, HER 2,Kİ67)
 • PDL-1 (İHK)
 • ALK (İHK)
 • PTEN (İHK)
 • HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS PANELİ (p16, HPV16, HPV ÇOKLU-İHK)
 • GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR PANELİ (İHK: CKİT, DOG1, CD34, S100, SMA, DESMİN, Kİ67)
 • BEYİN TÜMÖRÜ PANELİ (İHK: IDH1 R132H IHK; ATRX IHK; BRAF)

Daha önce Patoloji açısından değerlendirilip tanı almış olguların tümör kesitleri, Patoloji bölümünce 1 gün içinde hazırlanır. Tanı almamış olgularda, testlerin raporlanma süresi, materyalin cinsine ve istenilen testlere göre 1-10 gün arasında değişmektedir. Seçili tümör kesitleri ve tümörlü bölgesi Patoloji uzmanınca işaretlenmiş preparatlar, Moleküler Sitogenetik ve Moleküler Genetik testlerin çalışılması için, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’ne gönderilir.

Moleküler patoloji ve genetik iş akış şeması ve süreleri


Tümörde çalışılacak testler için PATOLOJİ LABORATUVARI ile iletişim:

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi 0212 288 34 00 / Dahili 4819 gfn.patoloji@florence.com.tr

Kan ve ürünlerinde çalışılacak testler için GENETİK LABORATUVARI ile iletişim:

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi 0212 288 34 00 / Dahili 4272 gfn.genetiktanimerkezi@florence.com.tr
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz