Kanser, karmaşık, genetik bir hastalıktır. Günümüzde kanserde kullanılan genetik testler sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik testler olarak sınıflandırılabilir. Her bir testin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Farklı kanser türlerinde, farklı genetik testlere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Genel olarak tüm testler, kanserlere özgü genetik değişiklikleri tespit etmek üzere birlikte kullanılmaktadır.

Solid kanserlerde Patoloji ve Genetik bölümleri en doğru sonuca ulaşmak üzere birlikte çalışmaktadır. Kanserde Patoloji ve/veya Genetik’ten gelen bilgiler şu konularda hekimlere yardımcı olabilmektedir:

 

  • Kansere yatkınlığa sebep olan kalıtsal varyantların, hastalık oluşmadan önce veya hastalık esnasında tespit edilmesinde,
  • Tanı konulmasında,
  • Prognozun belirlenmesinde,
  • Tedavi seçiminde,
  • Hastalık monitörizasyonunda.


Kanser için genetik test yaptırmak önemli bir karardır. Genetik testler sayesinde kişinin kansere yakalanma riskinin belirlenmesi ve bu riske göre koruyucu izleme yapılması mümkündür. Bu testler, hastalığın çok erken dönemde teşhis edilmesine ve dolayısıyla hastanın sağlığının korunmasına olanak sağlar.
Genetik testler, kanserin teşhisinde, hastalığın gidişatının öngörülmesinde, hangi tedavi yönteminin hasta için daha faydalı olacağının kararlaştırılmasında da kullanılmaktadır. Yani tümörün moleküler haritası çıkarılarak, o tümöre özgü tedavi olanağı sunulmaktadır. Her bir bireydeki tümörün, tıpkı parmak izi gibi, kendine ait genetik bir yapısı vardır. Bu genetik yapı, uygulanan tedavilerle de değişim gösterir. Bu nedenle, hastaların tedavi sonrası takibi de önem taşımaktadır. Genetik testler kullanılarak, tedavi sonrası takip etkin bir şekilde yapılabilmektedir.
Sonuç olarak Kanserde Patoloji ve Genetik bölümlerinin birlikte çalışması, hastaların primer hekimlerinin hastalığın yönetimi hakkında daha sağlıklı karar almasına yardımcı olarak, hastanın en doğru tedaviye ulaşmasını mümkün hale getirmektedir.
 

TIBBİ BÖLÜMÜNÜN HİZMET VERDİĞİ HASTANELER