Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Tüm işlem arada bekleme süreleriyle 2-3 saatte tamamlanabilen miyokard perfüzyon sintigrafisi; koroner damarlar yoluyla sol kalp kasına gelen radyoaktif tetkik maddesinin dağılımı ve tutulma yoğunluğu sol kalbin kanlanması ile ilgili %90'ın üstünde doğruluk oranıyla bilgi verebilmektedir. 

Görüntüleme sırasında yapılan EKG eşleştirmesi sayesinde kalp kasının kasılma özelliklerini ve kalp duvar hareketlerini incelenebilmektedir. 

Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile;

  • Koroner damar hastalığı tanısı, 
  • Stent veya baypas tedavilerinin takip edilmesi, 
  • Atipik göğüs ağrısı ve başka atipik şikayetleri olan hastaların tanısı, 
  • Anjiyografi uygulanmış ve koroner damarlarda sınırda darlıklar görülmüş hastalarda, bu darlıkların kalp kası kanlanmasını nasıl etkilediğini görmek mümkün olabilmektedir.