Mikroskopik incelemeler (Gram boya, gimsa, ARB vb)

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz