Mide kelepçesi

“Gastric banding” de denilen mide kelepçesi yöntemi; midenin yemek borusu ile birleşme yerinin hemen alt kısmına çepeçevre bir bant (kelepçe) yerleştirilmesi ile yenilen gıdaların erkenden mideyi  germesi ve buna bağlı olarak tokluk hissinin oluşması esasına dayanır.

Bunun için uygulanan kelepçe sayesinde mide hacmi küçüldüğünden alınan katı gıda miktarı sınırlandırılır. Ancak bu tür uygulamada hasta sıvı gıdayı özellikle kalorisi yüksek sıvı gıdayı tüketmeye devam ederse kilo kaybı istenen düzeye erişemeyebilir. Kapalı sistemle (laparoskopik) konulan ayarlanabilir mide kelepçelerinde beklenen kilo kaybı 1-2 yıl içinde aşırı kilonun %50-60'ı arasındadır.

Mide kelepçesi ameliyatında; kelepçenin mide içine girmesi (migrasyon), mideyi delmesi gibi komplikasyonlar ile karşılaşılabilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz