Mezotelyoma

Mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen zarlardan köken alan kötü huylu tümördür. Çoğu kez asbest sonucu ortaya çıkan bu tümör, en fazla akciğeri çevreleyen zar olan plevrada görülür. Tümör tedavi edilmediği takdirde birkaç ay içerisinde ölüme sebebiyet verebilir.

Mezotelyoma için bilinen en önemli risk faktörü asbesttir. Solunan asbest, lifsel yapısı nedeniyle akciğer zarına yapışarak mezotelyomaya neden olmaktadır.

Hastalarda akciğer zarında sıvı birikimine bağlı olarak sırt, göğüs ve yan ağrısı görülür. Ağrı başlangıçta nefes almakla batıcı karakterdedir sonra giderek şiddetini arttırır ve süreklilik gösterir. Hastada nefes darlığı ortaya çıkabilir. Bunun dışında öksürük görülür.

Hastada yapılan fizik muayenede hasta tarafta solunum seslerinin azaldığı ve göğsün hasta tarafının hafif küçülmüş, omuzun daha düşük pozisyonda olduğu tespit edilir. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografide plevra boşluğunda sıvı toplanması, akciğer zarının kalınlaşmış olduğu görülür.

Daha sonra hastadan bir enjektör yardımı ile bir miktar sıvı alınarak incelenir. Sıvıda tümör hücrelerinin görülebilirse de kesin tanı için biyopsi yapılması gerekir.

Biyopsi; kapalı plevra biyopsisi, açık plevra biyopsisi olarak ya da torakoskopik yöntemlerle yapılabilir. Hastalığın tanısını koymada en başarılı yöntem plevranın torakoskopik incelenmesi ve geniş biyopsi alınmasıdır.

Mezotelyoma tedavisi nasıl yapılır?

Mezotelyomanın epitelial, sarkomatöz ve karışık tip olmak üzere 3 tipi vardır. Yıllar süren çalışmalara rağmen mezotelyomanın standardize edilmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Şu an bilinen ve kabul edilen, seçilmiş hastalara multidisipliner (cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi birlikte) tedavi verilmesidir, bu şekilde bir yıllık ortalama %40 oranında başarı şansı elde edilebilir. Özellikle epitelial tip mezotelyomada cerrahi tedavinin kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte uygulanması tedavi başarısını arttırmaktadır.

Hastalığın cerrahi tedavisinde amaç hastalıklı akciğer dokusunu mümkün olduğunca çıkarmaktır. Hastalığın kalp zarı ve diyafram kasına da yayılım gösterdiği durumlarda, bu etkilenen organların da çıkarılması ve yerlerine yamalar koyulması önerilir.


Paylaş

Tetkik ve Uygulamalar

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart