Mezenkimal Kök Hücre Nedir?

Mezenkimal kök hücre; erişkin vaziyette kök hücredir ve bağ dokularda bulunur. 

Bu kök hücreler bulunduğu dokudan hasarlı bir dokuya geçebilmektedir. Hasarlı olan dokuların tamirini gerçekleştirirler.

Mezenkimal kök hücrenin özellikleri nelerdir?

 • Bu kök hücreler her dokuya farklılaşma özelliklerine sahiptir. 
 • Akciğer, mide ve kemik dokusunda görünüm olarak farklılık kazanırlar. Bu durumun sebebi ortamdaki farklı koşullardır. 
 • Mezenkimal kök hücre sadece kendi bulunduğu dokudaki hasarı onarmakla kalmaz,  başka dokudaki hasar durumunda da diğer dokuya geçer ve onarım sağlar. 
 • Mezenkimal kök hücrelerin klinik kullanım açısından avantajları nelerdir?
 • Bağ doku kökenli olmaları nedeniyle ilgili doku hücrelerinin gelişimine ve fonksiyonuna katkı sağlayabilmektedirler.
 • Farklılaşma yetenekleri vardır.
  • Kendi köken aldığı bağ doku hücreleri olan kas, yağ, kemik, kıkırdak, tendon, ligament gibi hücrelere farklılaşabilir,
  • Diğer doku hücrelerine (nöron, hepatik, pankreatik hücre gibi) de farklılaşma özelliği (transdiferansiasyon) taşırlar
 • Hasarlı hücre ile kaynaşma yetenekleri vardır.
 • Solübl (çözülebilir) faktörler (büyüme faktörleri, sitokin, kemokinler gibi) salgılayarak hasarlı hücre/doku tamirine katkı sağlayabilmektedirler.
 • Göç  özellikleri (migrasyon) sayesinde hasarlı dokuya ulaşabilirler.
 • Çoğunlukla immünsüpresif/non-immunojenik özellikte olmaları yani  bağışıklık sistemini uyarmamaları. Bu sayede enjekte edildiklerinde vücut tarafından kabul edilirler.
 • Gen transferi kolaylığı ve dayanıklı olmaları nedeniyle gen tedavisi için uygulanırlar.
 • Enzimler (ör. lizozomal enzim) salgılayarak kalıtsal hastalıklardaki enzim bozukluklarının giderilmesi potansiyeline sahiptirler.

Birçok avantajı olduğu gösterilen bu hücrelerin klinik kullanım açısından en önemli dezavantajı sayılarının çok az olması nedeniyle özel laboratuvar ortamında haftalarca süren kültürlerde çoğaltılması gereğidir. Bu da ciddi bir teknoloji, alt yapı, deneyim gerektirir ve maliyeti de  fazladır.

Bu nedenle dünyada sayılı sayıda merkezde klinik kullanıma uygun mezenkimal kök hücre üretimi yapılmaktadır. Bu işlem için gerekli tüm  işlemlerin uluslararası kabul edilmiş standartlarda GMP (Good manufacturing practice=iyi üretim uygulamaları) yapılması gerekmektedir.