Menopoz ve premenopozal sendrom

Yunanca 'men' (ay) ve 'pausis' (sonlanma) kelimelerinden elde edilen menopoz, yumurtalama  kaybını takiben menstruasyonun kalıcı olarak kesildiği andır. Normal ovulatuvar (yumurtlamanın eşlik ettiği) sikluslardan adet kanamalarının kesilmesine kadar geçen değişim dönemini kapsayan menopoz öncesi yıllar 'perimopozal geçiş yılları' olarak adlandırılıp menstrüel sikluslardaki düzensizlikle karakterizedir. 

Menopozal yıllar süresince kimi kadın hiç reaksiyon göstermez veya fark edilmeyen hafif reaksiyonlar gösterirken bazıları çok ağır ve çeşitli semptomlar yaşar. Menopoz döneminde yumurtalıklarda azalmış yumurta faaliyeti ve buna bağlı östrojen kaybıyla ilişkili semptomlar görülür.

Semptomlardan bazıları şunlardır;

Adet düzensizliği sonrasında adetten kesilme
Ateş basmaları
İdrar yolları, vajina ve etraf dokularda zayıflık ve hacim kaybı
Östrojenin uzun vadede eksikliğine bağlı osteoporoz (kemik erimesi) ve kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkması.

Akupunkturun menapoz tedavisindeki yeri nedir?

Menapoz ve premenapozal sendrom tedavisinde akupunktur, yağ dokusunda ve karaciğerde oluşan östrojen sentezini arttırır. Böylelikle östrojen azlığına bağlı oluşan semptomların oluşmunu azaltır.

Paylaş

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz