Meme Sağlığı Merkezi’ne Büyük Ödül

Meme Sağlığı Merkezi’ne Büyük Ödül

İstanbul Florence Nightingale Meme Sağlığı Merkezi’miz 1992 yılında Prof. Dr. Vahit Özmen önderliğinde açılmış ve 25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde Senologic International Society (SIS) tarafından denetlenerek “Meme Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi’’ (Excellence of Comprehensive Breast Center) sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Senologic International Society(SIS), 1976 yılında Strasbourg’da kurulmuş bir Dünya Meme Derneği olup, bünyesinde Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan çok sayıda meme derneklerini ve bilimsel toplulukları bulundurmaktadır. Tüm dünyada meme sağlığını geliştirmeyi kendine amaç edinen SIS içerisinde Meme Merkezlerini denetleyen ve sertifika eden “SIS/ISS International Breast Centers Accreditation” programı mevcuttur. Akreditasyon programı için SIS tarafından Almanya’dan görevlendirilen Prof.Dr. Alexander Mundinger ve Polonya’dan görevlendirilen Prof.Dr. Tadeusz Pienkowski Meme Sağlığı Merkezi’mizin tüm departmanlarını ve ameliyathanelerimizi ziyaret ederek çok etkilendirildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca kendilerine Direktör Prof.Dr. Vahit Özmen, Radyasyon Onkoloğu Doç.Dr. Gül Alço, Patolog Doç.Dr. İpek Çoban Elbeği,  Radyolog Dr. Filiz Ağaçayak, Genetik Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Okay Çağlayan tarafından İngilizce olarak yapılan çalışmaları hakkında İngilizce sunumlar yapılmış ve denetçiler tarafından sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Yine tüm meme uzmanlarının ve denetçilerin katılımı ile yapılan “Meme Tümör Konferansında” bu hafta içerisinde yapılan ameliyatların İngilizce olarak sunumları yapılmış ve tedavileri tartışılmıştır.
Denetçilerin incelemeleri sonucunda merkezimizin tüm bölümlerinin son derece yeterli ve başarılı olduğuna karar verilerek “ Meme Sağlığı Mükemmeliyet Belgesi” ünvanını almaya hak kazanmıştır (İngilizce olarak “Excellence of Comprehensive Breast Center”).  (Meme Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi )’’ ünvanını verilmiştir. İstanbul Florence Nightingale Meme Sağlığı Merkezi, Türkiye’de Meme Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi sertifikası alan ilk merkez olmuştur.

Meme Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi, memenin sağlığı ve tüm hastalıkları ile ilgili korunma, tarama, tanı ve tedavisi konusunda en üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip uzmanları ve gerekli ekipmanları içeren bir merkezi tanımlamaktadır. Bu merkeze gelen sağlıklı kadınlara meme sağlığı ile ilgili bilgiler verilmekte, meme kanseri için tarama yapılmakta ve meme kanseri tanısı konulan hastaların en modern bir şekilde tedavileri yapılmaktadır. Bu ünvana sahip olan merkezimizde tamamen meme sağlığı ile ilgilenen radyoloji, cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, genetik, nükleer tıp, psikoloji, psikiyatri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları birlikte haftalık meme kanseri konseyi yaparak meme kanserli hastaların tedavileri tartışılmakta ve en son ve en etkili tedavi kararı verilmektedir. Ayrıca yine her hafta meme kanseri araştırma grubumuz toplanarak, meme kanseri ile ilgili klinik çalışmaları hazırlamakta ve yürütmektedir. Meme cerrahisi bölümümüzde 3000’den fazla hastanın düzenli olarak takip edildiği meme kanseri arşivimiz de bu çalışmalara destek olmaktadır. 

Yılda yaklaşık 500 hastanın ameliyat edildiği Meme Merkezimizde meme kanseri tanısı koyduğumuz hastalarımızın %82’sinde memeyi koruyarak ve %65’inde koltuk altındaki lenf bezlerini almayarak cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Ayrıca sadece merkezimizde memenin alınmadan korunabilmesi için onkoplastik ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Memenin alınmasının (mastektomi) zorunlu olduğu durumlarda eş zamanlı olarak rekonstrüksiyon işlemi de başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kemoterapi portu yerleştirilerek daha kolay ve konforlu bir şekilde ilaç almaları sağlanmaktadır. 
Radyoloji bölümümüzde her türlü biyopsi, işaretleme, radyolojik tanı yöntemleri uygulanmaktadır. Patoloji ekibimiz hem ameliyat sırasında hızlı bakı yapmakta hem de en modern yöntemlerle en kısa sürede detaylı patolojik sonuç verecek şekilde çalışmaktadır. Medikal onkoloji birimimizde gereken hastalara en modern ilaçlar kullanılarak kemoterapi verilmektedir. Radyasyon onkoloji merkezimizde gereken hastalara modern cihazlarla kısa ve uzun süreli radyoterapi verilmektedir.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde Türkiye’de ilk olarak hastalarımıza L-dex cihazı kullanılarak ile lenf ödem ölçümü yapılmakta, bu sayede lenfödem tanısı klinik olarak görülmeden 10 ay önce konulabilmektedir. Lenfödem tanısı konulan hastalar tedavi edilmektedir.

Genetik merkezimizde meme kanseri ve diğer kanserler için gen profili bakılmakta, kanser tanısı konulan kadınlara psikolojik danışmanlık verilmektedir. 
Kısaca, Meme Sağlığı Merkezimiz, tüm bölümleri ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş ve Meme Sağlığı Mükemmeliyet Ödülü ve Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bu başarılı sonuca ulaşmamızı sağlayan başta akreditasyon için çok emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma,  İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Yönetimine ve Genel Müdür Yardımcısı Dr.Sinan Aran’a teşekkür ediyorum.