Meme Kanseri Ekibi

Multidisipliner ekibimizde kimler var?

Meme sağlığı alanı tıbbın farklı dallarında uzman hekimlerin iletişim içinde birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Multidisipliner çalışma yaklaşımımız (çok dallı bilimsel yaklaşım) hasta kaygılarını en aza indirmekte, tanı ve tedavide başarı oranını maksimum düzeye yükseltmektedir.

Haftada iki gün tüm uzmanların katılımı ile yapılan meme kanseri tümör konferansı ve bilimsel çalışma toplantıları birlikte çalışma ve başarma disiplinini sağlamaktadır.

Meme kanseri tanı ve tedavi ekibimizde;

  • Memenin filmini çeken, ultrasonografisini ve MR'ını (Manyetik Rezonans Görüntüleme) çeken ve değerlendiren, meme konusunda uzmanlaşmış meme radyolojisi uzmanları
  • Meme kanseri konusunda uzmanlaşmış meme cerrahları ve meme plastik cerrahisi uzmanları
  • Meme kanserindeki farklı hücre ve dokuları, lenf bezlerini değerlendiren, ameliyat sonrası kesitleri inceleyebilen meme patolojisi uzmanları
  • Meme kanserinin ilaçla tedavisini yapan meme medikal onkoloji uzmanları
  • Memenin ışın tedavisini yapan meme radyoterapisi uzmanları
  • Kol ödemi ile ilgilenen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı
  • Nükleer tıp uzmanı
  • Psikoloji psikiyatri uzmanları yer almaktadır.