Merkezimizi Yakından Tanıyın

Günümüzde meme sağlığını korumak ve meme kanserini yenmek için Tanı- Tedavi- Tedavi Sonrası Destek aşamalarında "Multidisipliner Yaklaşım (çok dallı bilimsel yaklaşım)” büyük önem taşımaktadır. Meme sağlığı alanı tıbbin farklı dallarında uzman hekimlerin iletişim içinde çalışmasını zorunlu kılar. Merkezimizde meme cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif meme cerrahisi, meme radyolojisi, meme patolojisi, meme ameliyatları sonrası fizik tedavi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi disiplinleri ile bu alanda yetkin uzmanlarımız hizmet vermektedir. Multidisipliner çalışma yaklaşımımız hasta kaygılarını en aza indirmektedir.
Meme Sağlığı Merkezi'mizde en son bilimsel gelişmelerin ışığında yapılan ameliyatlarda öncelikli amaç "memenin korunması” dır. "Lenfosintigrafi”  veya "metilen mavisi” yöntemleri ile sentinel lenf bezi örneklemesi ve " segmental mastektomi" ameliyatı gibi, hastalarımız için sosyo-psikolojik açıdan önemli bir organ olan memenin korunması için gereken tüm teknikler uygulanmaktadır. Merkezimizde meme koruyucu cerrahi uygulanan hastaların oranı %75’e ulaşmıştır yani her dört hastadan üçünde meme korunabilmektedir

Onkoplastik cerrahide hem onkoloji hem de plastik cerrahi prensipleri uygulanır. Kanserli memenin cerrahi tedaviyle birlikte hastalık olmayan memeyle simetrik görünmesi için küçültülmesi veya büyütülmesi mümkün olmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız
Meme Sağlığı Merkezimizde hastamızın yaşam kalitesini bozmadan en doğru teşhisi koymak için Dijital Mamografi (MMG), Ultrasonografi (USG), Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS), 1.5 ve 3.0 T Manyetik Rezonans (MR) gibi modern radyolojik görüntüleme cihazları kullanılmaktadır.

Merkezimizde bölgesel lenf bezlerine yaklaşım şu şekilde olmaktadır; tanısı konan kişinin tetkiklerinde ve muayenesinde koltuk altı  lenf bezlerinde büyüme saptanmamış ise bu hastalara deneyim gerektiren  bir işlem uygulanır. Bekçi lenf bezi biyopsisi adı verilen bu  yöntemde amaç, memedeki tümörden giden lenf kanallarının koltuk altında ilk ulaştığı lenf bezi veya bezlerini bularak çıkarmak ve bunları ameliyat sırasında değerlendirmektir. Eğer lenf bezinde kanser hücresi yoksa hastalığın koltuk altına ulaşmadığına karar verilerek diğer lenf bezleri çıkarılmaz. Aksi söz konusu ise yani çıkarılmış lenf bezinde kanser hücresi varsa diğer lenf bezleri de aynı anda çıkarılır.

Fiziksel rehabilitasyon ekibimiz cerrahiyi takiben oluşan omuz hareketlerinde kısıtlılık ve kolda gelişen lenf ödeme karşı savaş için uygun program seçenekleri sunar.