Plastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Bölümü

Meme cerrahisinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi yaklaşımımız; kanserli memenin cerrahi tedaviyle birlikte alınmasını takiben buraya yeni bir meme yapılmasını, diğer kanserli olmayan memenin simetrik görünmesi için küçültülmesini, büyütülmesini ve yeniden şekillendirilmesini kapsar. Bu anlamda meme onarımı,  hastalık sonrası dönemde de kadın beden bütünlüğünü sağlamayı, ruhsal ve fiziksel travmayı en alt düzeye indirmeyi amaçlar.

plastik cerrahiMeme onarım sürecine ilişkin bir çok karar ve seçenek vardır, ancak sorulması gereken soru şudur: Meme onarımı sizin için doğru karar mı?

Meme kanserinden kurtulan on binlerce kişi için cevap “evet” olmuştur.  Meme kanserine yönelik cerrahi geçiren her kadın meme onarımına ihtiyaç duymayabilir ancak bir çok kadın için bu, iyileşmelerinin önemli bir parçasıdır. Bu anlamda her kadının kararı farklıdır ve ihtiyaçlarına, isteklerine ve beklentilerine göre kendisi tarafından verilmelidir. 

Meme Onarımında En İyi Aday Kimdir?

Meme kanserine yönelik cerrahi bir işlem geçirmiş olan hastaların hemen hemen tamamında, meme onarımı için tıbben bir engel olmayıp, çoğu hastalarda bu iki girişim eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle, deneyimli bir genel cerrah ve plastik cerrahtan oluşan meme ekibinin ortak çalışması sayesinde,  aynı seansta hem gerekli onkolojik cerrahi tedaviyi gerçekleştirmek, hem de tatmin edici bir kozmetik görüntü sağlamak mümkün olabilmektedir. 

Ancak meme onarımı için beklemek de kabul edilir bir seçenektir; örneğin, bazı hastalar başka bir cerrahi istememektedir, bir kısmı kanser teşhisini kabul etmekte zorlanırken, meme onarım seçeneklerini düşünememektedirler.  Obezite, yüksek tansiyon ve sigara içimi gibi durumlarda da hastalara onkolojik tedavi bitimine dek beklemeleri tavsiye edilebilir.

Memenin alınması durumunda aynı seansta yeni bir meme yapılabilir mi?

Bazen meme başı, bazen meme derisi bazen de sadece meme derisi korunarak meme dokusu çıkarılabiliyor. Bu durumlarda meme konusunda deneyimli plastik cerrah uzmanı tarafından ya da silikon protez ya da hastanın sırtı veya karnındaki kaslar kullanılarak yeni bir meme yapılıyor.  Bu ameliyatın yapılabileceği hastalar meme cerrahı ve plastik cerrahı uzmanı tarafından ameliyatta önce titizlikle seçilmeli ve yapılabilecek ameliyat hastaya detaylı olarak anlatılmalıdır. Meme başı alınan hastalara daha sonra yeni bir girişim ile meme başı ve çevresi yapılabilir. Memenin yeniden yapılması ve istenen estetik görünümü alması bazen birkaç ay gerektirebilir. Hastaların bu konuda sabırlı olması gerekir. Ameliyat sırasında gerekiyor ise diğer meme  (büyültme  - küçültme) üzerinde de estetik düzeltme yapılabilir. 


Meme alındıktan sonra yeni bir meme yapılabilir mi? 

plastik cerrahiMeme kanseri ameliyatı sırasında yeni bir meme yapılması mümkün olmayabilir. Bu durumda dış protezleri içeren sütyenler ameliyattan 3 – 4 hafta sonra kullanılmaya başlanabilir.  Gerekli olan kemoterapi radyoterapi gibi tedaviler tamamlanır. Hastalar meme cerrahı ve plastik cerrahı uzmanı ile birlikte değerlendirilerek yeni bir cerrahi girişim planlanır. Memenin alındığı durumlarda memenin arkasındaki kaslar yerinde bırakılmaktadır. Meme alındıktan  6 – 8 ay sonra bu kaslar arasına silikon protez konularak veya hastanın karın duvarı veya sırtındaki kaslar kullanılarak yeni bir meme yapılabilir.


Meme Küçültme: Büyük Meme Vücudun Dengesini Bozuyor;

Meme, kişinin vücut yapısına uygun olmalıdır. Bazı kadınların memeleri vücutlarına göre büyük olabilir. O zaman vücut ile göğüs arasında bir orantısızlık meydana geliyor. Memenin büyük olması bir takım sakıncalar taşıyor. Vücudun dengesini bozuyor. Düşünün meme,  koltuk altına doğru uzanan bir takım bağlarla bağlıdır. Bu bağlar zorlandığı zaman boyun fıtığı, boyun sırt kaslarında kireçlenme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Meme cerrahi muayene sonrası tıbbi nedenlerle memelerin küçültülmesini önerebilir. Bu da bizim sıkça başvurduğumuz yollardan biri.

Normal Yaşantıya Dönmek

Mastektomi ile aynı anda onarımın yapıldığı durumlarda ya da doku nakilleri sonrasında, tam olarak normal yaşantınıza dönmeniz 6 hafta sürebilir. Egzersiz ve hareketlere ne zaman başlayacağınız konusunda cerrahınızın tavsiyelerini dinleyiniz.

Onarımdan sonra 6 ay - 1 yıl içinde, meme bölgesinde bir miktar duyu kazanımı olması beklenir. İzler ise,  hiç bir zaman tamamen kaybolmamakla birlikte, iyi bir planlama ve estetik tekniklerin kullanımı ile zaman içinde solarak silikleşmekte ve rahatsızlık vermeyecek düzeyde iyileşebilmektedir. Onarımın kalitesi yüksek olduğu müddetçe, bu izlere daha az aldırış edeceksiniz.

Yeni Görüntünüz

Onarım sonrası, hiç hastalanmamış bir meme görüntüsüne kavuşmak çoğu kez mümkün olmamakla birlikte, bir çok mastektomi hastası için, meme onarımı,  görüntüyü ve hayat kalitesini dramatik olarak iyileştirir.
plastik cerrahi