Meme Radyolojisi Bölümü

Meme Radyolojisi'nde meme kitlelerini teşhis etmek için birçok teknik kullanılır. 

Ultrasonografi; Yüksek frekansta ses dalgaları kullanan ultasonografi, çoğunlukla kitlenin sıvı dolu bir kist, ya da katı bir kitle olduğunu gösterebilir. Doktor, bu resimleri monitörde görür. Testten sonra görüntüler kaydedilir ve çıkış alınabilir. Bu test mamogramla birlikte yapılabilir.

DİJİTAL MAMOGRAFİ
MOMOGRAFİ
Dijital mamografi meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemidir. Klasik mamografiden farklı olarak elektronik dedektörler kullanılarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlere sahip CAD programlı iş istasyonunda değerlendirilir. 
Dijital Mamografi Avantajları; daha düşük radyasyon, daha az ağrı, mükemmel görüntü kalitesi, kısa inceleme süresi, dijital arşivleme sağlamaktadır. 
40 yaşından sonra her kadın yılda bir kez mamografi çektirmelidir. Daha genç yaşlarda tarama ise klinik muayene ile gerek görüldüğünde yapılabilir. Yüksek risk grubundaki genç kadınlarda aile ve yakın akrabalarda meme kanseri varsa mamografi ile tarama aile ve yakınının kanser tanısı aldığı yaşın 10 yıl öncesinde başlamalıdır. Ailevi risk taşıyanlarda 30 yaşından itibaren mamografi çekilmeli ve ek olarak ultrasonografi ve MR incelemede yapılmalıdır. 
Mamografi çekimi için ideal zaman adet dönemi bittikten sonraki ilk hafta olmakla birlikte diğer günlerde de çekilebilir. İncelemelerin yapılacağı gün deodorant veya pudra kullanılmamalıdır. Hasta gelirken varsa eski mamografilerini mutlaka yanında getirmelidir. Eski ve yeni filmler arasında meme dokusundaki küçük bir değişiklik kanser belirtisi olabilir. 

MEME MR / MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

Meme MR, mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. 
Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimi yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitle lezyonları gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi kullanan olgularda meme MR çekimi ilaçların kesilmesini takiben 2-3 ay sonra yapılmalıdır. Meme MR kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrası yapılır. Kontrast madde verildikten sonra 3 boyutlu dinamik MR sekansları elde edilir. 

Meme MR’ına ilave olarak meme görüntülemede kullanılan mamografi ve ultrasonografi ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Amerikan Kanser Enstitüsü BRCA genleri açısından pozitif olan ya da birinci derecede akrabalarında BRCA geni taşıyıcılığı bulunan kadınlarda yıllık meme MR’ı yapılmasını önermektedir. 
meme radyolojisi

Meme MR Kullanım Alanları;


  • Yüksek risk grubunda tarama amaçlı
  • Biyopsi sonucu kanser tanısı almış hastalarda hastalığın yaygınlığı
  • Primeri bilinmeyen aksiller metastazların değerlendirmesinde
  • Nüks saptaması
  • Cerrahiden hemen sonra rezidü
  • Kemoterapi yanıtı
  • İmplantların değerlendirilmesi

İŞARETLEME YÖNTEMLERİ

Meme meuayenesi ve tetkikler sonucu şüpheli bulunan ve alınmasına karar verilen dokunun yeri ameliyat öncesi işaretlenir. Görüntüleme yöntemleri ile saptanan ancak el muayenesinde belirlenemeyen şüpheli alanların meme cerrahının o bölgeyi ameliyatta bulabilmesi için işaretleme yöntemleri gerekir. 
Tel İle İşaretleme; Mamografi veya US altında yapılır. Bu işlem ameliyat günü lokal anestezi verilerek yapılır. Görüntüleme rehberliğinde şüpheli bölgeye tel yerleştirilir.  

MEME BİYOPSİ YÖNTEMLERİ
  • İİAB (İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi)
  • Trucut Biyopsi
  • Vakumlu Kor Biyopsi

VAKUMLU KOR BİYOPSİ

Bu yöntem iğne biyopsilerinin içinde en gelişmiş olanıdır. Sadece mamografide görülebilen ve meme kanseri açısından şüpheli bulguların tanısında kullanılır. 

Vakum biyopsisi özel geliştirilen memenin aşağı sarkması için ortasında bir açıklık olan özel bir masada gerçekleştirilir. Bu masada X-ışını tüpü bulunmaktadır ve mamografiye benzer şekilde açılı filmler çekilir. Çekilen filmler sayesinde şüpheli alanın üç boyutlu koordinatları belirlenir. Hasta yüzükoyun hareket etmeden yatar.

Lokal anestezi altında şüpheli alan vakum uygulaması ile iğneye doğru çekilirken çok sayıda doku örneği alınır. Biyopsi sırasında şüpheli alanın tümüyle çıkarıldığı görülürse ameliyat sırasında işlem yerini belirleyebilmek için metal klips yerleştirilir.
Meme sağlığı merkezimizdeki radyoloji hekimlerimiz uzun yıllardır meme radyolojisi ile ilgilenen ve yoğunluklu olarak meme hastalarının görüntüleme tetkiklerini yapan deneyimli radyolog hekimlerdir.

MEME SAĞLIĞI