Meme Patolojisi Bölümü

Memede şüpheli lezyondan, incelemek ve patolojik tanı koymak amacıyla yalnızca hücre alınması işlemine sitoloji, doku alınması işlemine ise biyopsi denir.  Bu işlemler sonucunda alınan hücre ve/veya doku mikroskop altında patoloji uzmanı tarafından incelenir, tanı verilir ve bir patoloji raporu hazırlanır. Patoloji raporunun sonucuna göre hastanın tedavisi belirlenir.

meme cerrahisiBu işlemler şüpheli lezyonun niteliğine göre (klinik muayenede fark edilmesi, klinik muayenede fark edilememesi ve mamografi, ultrason v.b. görüntüleme yöntemleri ile saptanabilmesi) klinisyenin belirleyeceği aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilerek yapılabilir.

1. İnce iğne aspirasyon sitolojisi: Memedeki şüpheli lezyondan bir enjektör yardımı ile sıvı ve/veya hücrelerin alınarak incelenmesi yöntemidir. 

2. Tru cut biopsisi (kor biyopsi): Meme kanseri şüpheli alandan kalın bir iğne kullanılarak küçük bir doku alınır. Bu işlem lokal anestezi ile cerrah tarafından veya ultrason eşliğinde radyolog tarafından uygulanabilir.

a. Vakumlu kor biyopsi: Vakumlu kor biyopsi stereotaksi, ultrason veya mamografi rehberliğinde radyolog tarafından yapılabilen bir işlemdir. Çok sayıda doku örnekleyebilmesi nedeniyle tanı doğruluğunu artırmaktadır. Merkezimizde hem tru cut biyopsi hem de vakumlu kor biyopsi uygulanabilmektedir.

3. Cerrahi biyopsi: Şüpheli meme dokusunun bir kısmının veya tamamının çıkarılması işlemine cerrahi biyopsi denir. 

Özellikle klinik muayenede saptanmayan ancak mamografi, ultrasonografi v.b. radyolojik yöntemlerle saptanabilen çok küçük tümörler radyoloji uzmanı tarafından tel ile işaretlenir ve işaretli alan cerrah tarafından ameliyathanede çıkarılır. 

patolojiİNTRAOPERATİF DEĞERLENDİRME (FROZEN işlemi): Ameliyat sırasında patoloji uzmanının  bulunması hastanın doğru tedavi edilebilmesi açısından önemlidir. Patoloji uzmanı ameliyat sırasında çıkarılan dokunun cerrahi sınırlarında tümör olup olmadığını değerlendirir.

Tümör varlığı saptandığında cerrah tümörün olduğu kısımda rezeksiyon sınırlarını genişletir. Ayrıca koltuk altından alınan bekçi lenf bezinde tümör yayılımı olup olmadığı ameliyat esnasında patoloji uzmanı tarafından mikroskop altında değerlendirilir ve eğer tümör yayılımı varsa koltuk altındaki diğer lenf bezleri de çıkarılır. 
      
Hastanemiz Patoloji Laboratuarında meme biyopsi ve ameliyat materyalleri incelenerek hastanın tedavisi için gerekli olan tüm bilgiler detaylı olarak patoloji raporuna yazılmaktadır. 

Ayrıca hastanın tedavisinin belirlenmesinde çok önemli olan tümörün östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, HER2 ve Ki67 durumu immunhistokimyasal olarak boyanıp değerlendirilmekte ve hastanın patoloji sonucunda yer almaktadır.

patoloji