Meme Cerrahisi / Genel Cerrahi Bölümü

Meme cerrahisi, memede tespit edilen kitlelerin biyopsisi, çıkarılması, çıkarılan tümörün oluşturduğu boşluğun doldurulması, kanserli hastalarda bölgesel lenf bezlerinin kontrol edilmesi ve kanserli lenf bezlerinin çıkarılması işlemlerini yapmaktadır.  Fark edilen her kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasına gerek yoktur. Muayene ve gerekli görülen tetkiklerle değerlendirilen kitle,  içerisinde sıvı bulunan basit bir kist ise bunun çıkarılmasına gerek yoktur. Çok büyük ve ağrılı kistlerin, nadiren enjektörle boşaltılması gerekebilir. Büyük boyutlara ulaşmamış ,iyi huylu olduğundan emin olunan tümörler de (fibroadenom, lipom, hamartom vs.) takip edilebilir. 

Genç kadınlarda sık görülebilen iyi huylu meme tümörler fibroadenom adını alır. Bunlar genellikle 2 cm altında ve düzgün sınırlıdır, 6 ayda bir yapılan ultrason ve fizik muayene ile takip edilebilirler. Hızlı büyümeleri ve şekil düzensizlikleri varsa biyopisi yapılır.  Şüpheli olan tümörlerin çıkartılmaları ve patolojik incelemelerinin yapılması gerekir.

meme cerrahisiMeme cerrahisinde memeyi nasıl koruyoruz?

Memedeki kitle cerrahi olarak tamamen çıkarılmalı, meme kanserli dokudan  temizlenmelidir. Bu ameliyat sırasında birlikte çalışılan patoloji uzmanı memenin tümörden tamamen temizlenip temizlenmediğine karar verir. Tümör çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan boşluk, çevredeki meme dokusu ve diğer dokular tarafından doldurularak memenin estetik görünümü düzeltilir. Bazı durumlarda memenin tamamen boşaltılması, meme derisi, meme başı ve halkasının bir zarf şeklinde korunması mümkün olabilir.  Bu durumda ekibimizde bulunan plastik cerrahi uzmanı tarafından protez kullanılarak memenin yeniden yapılması (rekonstrüksüyon) mümkündür. Onkoplastik cerrahi sayesinde aynı memede birbirine yakın olan fazla sayıdaki kanserli dokular çıkarılmakta ve böylece meme korunabilmektedir.
Onkoplastik meme cerrahisinde uyguladığımız yeni bir yöntem ise mini latissimus dorsi kası /flebi denilen yöntemdir.
Bu teknikte tümör temizlendikten sonra ortaya çıkan boşluk, koltuk altındaki kas dokusu olan latissimus dorsi kası ile doldurulmaktadır.

Meme Cerrahisinde Sentinel / Bekçi  Lenf bezini Bulma Yöntemi 

Meme cerrahisinde bekçi lenf düğümünü bulma yöntemini yaklaşık 20 yıldır başarı ile uygulamaktayız. Bu yöntemde meme başı arkasına ve meme dokusu içerisine verdiğimiz mavi boya ve radyo aktif maddenin koltuk altında ulaştığı ilk lenf bezi çıkarılarak patoloji uzmanına verilmektedir. Ameliyat sırasında bekçi lenf düğümünü değerlendiren patolog, kanser hücrelerinin geldiğini belirtirse, o zaman koltuk altındaki diğer lenf bezleri de  çıkarılmaktadır.  Eğer bu lenf bezine tümör hücreleri gelmemiş ise, diğer lenf bezlerinin çıkarılmasına gerek kalmamaktadır. Koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin alınmaması kolda lenfödem gelişme ihtimalini azaltmaktadır.