Medikal Onkoloji Bölümü

Kanserin ilaçlar ile tedavisinin sağlandığı bölüm medikal onkolojidir. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek amacı ile ilâç kullanımıdır. Meme kanseri için kemoterapide, genellikle birkaç ilâç birlikte kullanılır. İlâçlar hap olarak, ya da damardan enjeksiyon yardımıyla verilir. Her iki yolda da ilâçlar kana karışır ve vücutta 
kemoterapidolaşır. 

Cerrahi tedavi planlanan hastalarda uygulanan kemoterapi neoadjuvan (cerrahi tedavi öncesi) ya da adjuvan (cerrahi tedavi sonrası) uygulanır. Bazı meme kanseri türlerinde hastalığın özelliğine göre kemoterapiye ek olarak biyolojik ajanlar tedaviye eklenir. Hastaların % 70’inde hormona duyarlı hastalık olduğu için hormon (östrojen) baskılayıcı tedaviler uygulanır.

Neoadjuvan tedavide cerrahi tedavi öncesi kemoterapi tamamlanır. Bazı tümörlerde cerrahiye hazırlık amacı ile kemoterapi uygulanarak cerrahi tedavinin etkinliği artar. Tümörün büyüklüğü nedeni ile memenin tamamı alınması gereken bir kısım hastada ise kemoterapiden sonra meme koruyucu cerrahi yapılması mümkün olur. 

Adjuvan kemoterapi cerrahi tedavi sonrası tümörün büyüklüğü, tümördeki yapısal olumsuz faktörlerin çokluğu, koltuk altında lenf bezlerinde hastalık saptanması ya da çok genç yaş gibi faktörlere bağlı olarak uygulanır. Adjuvan kemoterapi ile görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan mikroskobik düzeyde olması muhtemel tümör hücreleri ortadan kaldırılır. 

Erken meme kanseri olan hastalarda gereksiz yere kemoterapi alınmasını engellemek tümördeki genlerin analizi yapılmaktadır. Bunlardan 21- gen analizi (Oncotype-Dx testi) dediğimiz test ile ilgili olarak Türkiye’de 10 merkezde 165 hasta üzerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, hastalarımızın % 56’sı düşük risk grubunda bulunmuş ve bu hastalara kemoterapi uygulanmamıştır. Bu test sonucu ile hastaların %31’inde uygulanacak kemoterapi ve hormonoterapi kararı değişmiştir. 

Kemoterapi nasıl uygulanır?

Kemoterapi hastaların bireysel özellikleri ve tümörün özelliklerine göre medikal onkoloji uzmanlarınca hazırlanan kemoterapi protokolüne göre kemoterapi merkezinde uygulanır. Kemoterapi merkezimizde uygulama sertifikası olan deneyimli kemoterapi hemşireleri tarafından medikal onkoloji uzmanı gözetiminde kemoterapi uygulanır.

Meme kanseri tedavisinde uygulanan kemoterapilere bağlı yan etkiler (saç dökülmesi, bulantı, kusma, kan sayımında düşme gibi) ve bu yan etkilere yönelik alınması gereken önlemler tedavi öncesi değerlendirmede medikal onkoloji uzmanı ve kemoterapiden sorumlu hemşire tarafından ayrıntılı bir şekilde hastaya anlatılır. Tedavi boyunca daha önce belirlenmiş düzende tedavinin etki ve yan etkileri kontrol muayenelerinde takip edilir. Ayrıca kemoterapi ile ilgili gerekli bilgileri içeren bir kitapçık hastalara verilir. 

Kemoterapi genellikle günübirlik olarak uygulanır. İlaçlar damar yolu ile hastalara uygulanır. Uygulama süreleri 1-3 saat aralığında değişir. Kemoterapinin yan etkilerini önlemek amacı ile tedavi öncesi kemoterapiye hazırlık ilaçları verilir ve tedavinin ilk haftasında kullanmak üzere evde alınması gereken bazı ilaçlar da hastaya reçete edilir. Tedavi süresi 3-6 ay arasındadır. Tedavi süresince hastalar birkaç gün dışında genellikle günlük işlerine devam edebilirler. 

Biyolojik tedaviler

Bu değişikliklere ek olarak meme kanseri tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bir takım ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlar özellikle ileri ve metastatik hastalarda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda yeni ilaçların kullanılması hastaların %50-60Inda tümörün tamamen kaybolmasını sağlamaktadır. Akıllı ilaç olarak ta isimlendirilen ve kanser hücrelerini hedefleyerek yok eden biyolojik ilaçlar kemoterapi ilaçlarının neden olduğu bir çok yan etkiye neden olmaz. Hastaların tedavi uyumu çok yüksektir. Adjuvan ya da neoadjuvan kemoterapide uygun olan hastalarda kemoterapinin bir bölümünde eklenen biyolojik ajan kemoterapi bittikten sonra 1 yıla tamamlanır. 

Adjuvan hormonal tedavi:

Hormona duyarlı meme kanseri hastalarında kemoterapi tamamlandıktan sonra kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen hormonu baskılayıcı ilaçlar kullanılır. İlaçlar hap olarak alınır ve ilaç seçimi kadınların menopoz durumuna göre değişir. 
Meme kanseri tedavisi için östrojen hormonunu yok etmeye yönelik olarak kullanılan tamoksifen ve aromataz inhibitörü ilaçların kullanılma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Bu şekilde meme kanseri tedavisi gören kadınların meme kanserine yeniden yakalanma ihtimalleri oldukça  azalmaktadır. 

Hastalar hormonal tedaviye ait olabilecek yan etkiler açısından bilgilendirilir ve ayrıntılı epikriz düzenlenerek radyoterapi alması gereken hastalar radyasyon onkolojisi bölümüne yönlendirilir. Kemoterapisini tamamlayan hastalar düzenli aralıklar ile uluslararası rehberler eşliğinde multidisipliner olarak takip ve tedavilerine devam ederler.

kemoterapi